Barngrupperna minskar

Fler personal och färre barn i förskolan.

Barngrupperna i förskolan blir allt mindre, visar färsk statistik från Skolverket.
I höstas var det i genomsnitt 16,7 barn per grupp i förskolan. Det är den lägsta siffran som har uppmätts under 2000-talet.
Minskningen antas vara en följd av det statsbidrag som kommunerna fick 2005 för att öka personaltätheten i förskolan.
Antalet barn per årsarbetare i förskolan var i höstas 5,1, och det är det lägsta värde som har uppmätts sedan 1994. Under 1990-talet ökade antalet barn per årsarbetare från 4,4 år 1990 till 5,4 år 1999.
Men i fritidshemmen är det tvärtom – där fortsätter gruppstorlekarna att öka. I dag är det i genomsnitt 31,7 fritidsbarn per grupp, och det blir allt glesare med personal.
Antalet barn i familjedaghem fortsätter att minska, vilket enligt Skolverket hänger samman med förskolans utbyggnad. 1988 gick 20 procent av alla 1-6-åringar i familjedaghem och 36 procent i förskola. I dag går bara 6 procent av 1-5-åringarna i familjedaghem och nästan 80 procent i förskola.

NUVARANDE Barngrupperna minskar
NÄSTA Tinky Winky gay?