Förlossningar skadar miljön

– men i Stockholms läns landsting har utsläppen av lustgas minskat.

En förlossning kan vara lika dålig för miljön som en bilresa mellan Stockholm och Hamburg. Ett kilo lustgas, som ofta används som smärtlindring vid förlossningar, bidrar nämligen lika mycket till växthuseffekten som 300 kilo koldioxid.
Men Stockholms läns landsting har lyckats minska sina utsläpp av koldioxid i en mängd som motsvarar hundra varv med bil runt jorden. De födande kvinnorna använder en dubbemask där syrgas och lustgas tillförs via en slang och utandningsluft går ut i en annan. Den uppsamlade gasen förstörs sedan i en världsunik anläggning vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Med masker där kvinnorna själva kan styra tillförseln av lustgas försöker man nu minska utsläppen ytterligare.

Källa: Stockholm City/TT

NUVARANDE Förlossningar skadar miljön
NÄSTA Gravida fortsätter dricka