Millimeterrättvisa inte så viktigt

Med syskonen kommer kampen om rättvisan. Men vilken betydelse har millimeterrättvisa för framtiden egentligen?

”Mamma gillade alltid dig bättre!” Har man ett syskon är chansen ganska stor att man antingen fått höra, eller uttalat den repliken själv. Många är de som känner att deras föräldrar var hårdare mot dem än mot syskonen, vilket i sin tur har färgat av sig på vuxenlivet.

Men studier från Temple University i Philadelphia i USA, har visat att det inte alls behöver vara så, vilket kan vara skönt att höra för de föräldrar som brottas med frågan om millimeterrättvisa.

Vad gäller skillnader i barndomsupplevelser mellan syskon, som bråk med föräldrarna och skillnad i uppfostran, så verkar de ha liten betydelse för det psykiska välmåendet senare i livet, menar forskarna.
– Tidigare forskning har visat att föräldrarnas beteende i den tidiga barndomen betyder mycket för hur ett barn mår senare i livet. Men vår studie visar att de som anser att de inte blivit lika bra behandlade som sina syskon ändå är nöjda med sina liv, säger Adam Davey, en av forskarna bakom studien där man har tittat på 1 369 syskon mellan 26 och 74 år från 498 olika familjer.

De deltagare i studien som var äldre eller själva hade barn hade en mer positiv bild av sin barndom än övriga. Enligt Davey så kan det tyda på att barndomsupplevelser ofta filtreras genom livserfarenheten. Men också personligheten kan spela roll, de mer utåtriktade tenderade att ha mer positiva minnen av sin barndom.
– Det är inte säkert att det är det som faktiskt hände i barndomen som spelar roll för hur vi mår som vuxna, utan snarare våra minnen av den, konstaterar Adam Davey.

Källa: Temple University

NUVARANDE Millimeterrättvisa inte så viktigt
NÄSTA Föräldrar njuter inte – de oroar sig