Män har också biologisk klocka

Efter 40 minskar mäns fertilitet

Man brukar tala om att den biologiska klockan tickar för kvinnor.
Enligt en fransk studie gäller detta även män.
2 000 par har ingått i studien, och deras fertilitet minskade avsevärt med männens ålder. Allra tydligast var det om även kvinnan var äldre.
Orsaken är, enligt forskarna, att äldre män har slöare sädesceller. Dessutom minskar mängden sperma med åldern.
Studien har publicerats i den medicinska tidskriften Fertility and Sterility.
Aleksander Giwercman, professor i andrologi vid universitetssjukhuset MAS i Malmö tar dock resultateten med en nypa salt.
– Det är väldigt lite gjort på det här området området och det mesta är hypoteser. Fertilitet behöver inte vara det samma som sädeskvalitet. För fertilitet krävs två personer och det kan vara andra aspekter som spelar in, säger han.

Källa: Aftonbladets nätupplaga

NUVARANDE Män har också biologisk klocka
NÄSTA Mammor friskare än barnlösa