Barnbråk kan göra mammor stressade

Att bråka med barnen kan göra mammor stressade.

Lena-Karin Erlandsson, forskare i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap vid Lunds universitet, har via intervjuer med 101 svenska kvinnor mellan 25 och 44 år undersökt sambandet mellan vardagsaktiviteter och ohälsa.
När barnen bråkade, telefonen ringde mitt i maten, kvinnorna blev väckta eller något gick sönder blev kvinnorna stressade och mådde dåligt, visade det sig.
– De kvinnor som upplevde mycket störningar och irritationsmoment i sin vardag hade sämre hälsa än de andra, säger Lena-Karin Erlandsson.
Barn fanns med som en av irritationskällorna, men det är viktigt att poängtera att barnen också var en av de största glädjekällorna, poängterar Lena-Karin Erlandsson.

Källa: Aftonbladet

11 orsaker till stress

1. Bråk med barnen
2. Maken arbetar för mycket
3. Konflikter kring hushållsarbetet
4. Hushållsarbetet i sig
5. Konflikter med dagispersonalen
6. Tidsbrist
7. Oflexibla och obekväma arbetstider
8. Att saker går sönder eller försvinner
9. Telefonsamtal mitt i maten
10. Trafikstockningar
11. Husdjur

Källa: Aftonbladet/Lena-Karin Erlandsson

NUVARANDE Barnbråk kan göra mammor stressade
NÄSTA Mamma tycker inte du är tjock