Mammas vikt påverkar sonens spermier

En mamma med övervikt har mindre chans att bli farmor, enligt dansk studie.

Mellan 10 och 15 procent av unga män har för få spermier för att de ska kunna bli biologiska fäder. Detta kan i vissa fall ha att göra med hur mycket deras mammor vägde när de var gravida, enligt en dansk studie.

Studien, som har följt upp söner till överviktiga mammor efter 20 år, visar att sonen blir mindre fertil om mamman var överviktig under graviditeten.

– Sambandet var tydligt mellan mammans vikt och sönernas spermier, säger professor Jens Peter Bonde från Århus till Sydsvenskan.

I studien deltog 350 mammor och lika många barn.

Källa: Sydsvenskans internetupplaga

Läs mer på Sydsvenskans hemsida

NUVARANDE Mammas vikt påverkar sonens spermier
NÄSTA Gravid 5 2007