Lågt kolesterol kan ge tidig födsel


Att höga kolesterolvärden är farligt för hälsan är känt sedan länge,  men lågt kolesterol är inte heller bra. Gravida kvinnor som har ovanligt låga halter av kolesterol löper högre risk att föda för tidigt.

Det visar en ny amerikansk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.  Av tusen undersökta gravida kvinnor var det 21 procent av dem med lågt kolesterolvärde som födde för tidigt. I gruppen med högt kolesterol var siffran 12 procent och bland dem med normalt kolesterolvärde födde 5 procent för tidigt.

Under graviditeten spelar kolesterolet en viktig roll både för moderkakan och hjärnans utveckling hos fostret. Låga kolesterolvärden kan ha genetiska orsaker men också bero på bantning.  

Källa: BBC news

NUVARANDE Lågt kolesterol kan ge tidig födsel
NÄSTA Tv kan ge sömnproblem