40 procent fler kejsarsnitt

Andelen kejsarsnitt ökade med 40 procent under perioden 1990–2001.

Kejsarsnitten har ökat i hela den industrialiserade delen av världen.
I Sverige var andelen kejsarsnitt 16,6 procent år 2001. Det är en ökning med omkring 40 procent sedan 1990, men fortfarande lågt internationellt sett.
Förändringar i befolkningen kan ha stor betydelse för kejsarsnittsfrekvensen, konstaterar Socialstyrelsen i rapporten Kejsarsnitt i Sverige 1990–2001. Till exempel löper äldre mammor, förstföderskor och kvinnor med högt BMI (Body Mass Index) en kraftigt ökad risk att förlösas med kejsarnitt.
Under 90-talet steg medelåldern bland födande kvinnor kraftigt. Samtidigt ökade andelen kvinnor med övervikt kraftigt.
I rapporten ingår en delstudie som har undersökt huruvida snittade mammor utsätts för ökade risker, en fråga som blir extra aktuell i och med den ökade kejsarsnittsfrekvensen.
Snittade kvinnor löper en ökad risk att drabbas av vissa komplikationer, konstaterar rapporten men för den enskilda kvinnan är riskökningen fortfarande liten.

NUVARANDE 40 procent fler kejsarsnitt
NÄSTA Jesper lockade många