Jämställdhetsbonusen kan utvidgas

Skatterabatt till dem som delar.

Den 1 juli införs en jämställd-
hetsbonus som ger familjer som delar lika på föräldraledighten en skatterabatt på 3 000 kronor per månad.

Och jämställdhetsbonusen kan komma att utvidgas, åtminstone om moderaterna får som de vill.

– Vi vill titta på hur man skulle kunna utforma en jämställdhetsbonus, eller andra incitament för män att att ta en större andel av vab-dagarna och för män att i högre grad gå ned i arbetstid, säger partisekreterare Per Schlingmann (m) till Svenska Dagbladet och fortsätter:

– När jämställdheten kommer till sin spets, i det privata livet, så handlar väldigt mycket om vab-dagarna. Det är då det prövas om mannens arbete och mammens möten är viktigare än kvinnans.


Mer om jämställdhetsbonus…

NUVARANDE Jämställdhetsbonusen kan utvidgas
NÄSTA Nellie hjälper forskarna