”Jämställdhet måste man träna sig på för att lära sig”

Dagens unga män vill vara pappor på ett annat sätt än deras egna pappor var. Men det kan vara svårt, eftersom många arbetsplatser inte är jämställt uppbyggda på riktigt. Det säger ledarskapskonsulten Barbro Dahlbom-Hall, som också menar att det ofta är äldre kolleger som mot­arbetar papporna som vill ta föräldra­ansvar.

är konsult i chefs- och ledningsfrågor, samt författare. Bland annat har hon skrivit boken Lära män leva – i ledarskapets dilemma.
– En tydligare titel hade varit Lära män leva i jämställdhetens dilemma, tycker , som menar att vi definitivt kan tala om en ny papparoll…
– Det började för 35–40 år sedan. I början av 1970-talet kom ju nya regler för föräldraledighet, säger hon.

1974 ändrades reglerna så att även pappan kunde vara föräldraledig. Detta innebar dock inte att det var enkelt för pappor att vara hemma med sina barn.
– Min egen man fick svårt med sin arbetsgivare och blev stoppad i sin karriär när han var pappaledig, säger . Idag tror jag det är mycket mindre bekymmer än tidigare för en pappa som vill att vara hemma med sitt spädbarn. Men när barnet är lite äldre, och måste hämtas en viss tid från förskolan, gnälls det nog mer på män som går tidigare från jobbet än på kvinnor.


OSÄKRA MÄN PÅ TOPPEN
menar att unga mäns målsättning idag är att vara pappa på ett annat sätt än deras egna pappor var, till exempel genom att tillbringa mer tid med barnen – men att det kan vara svårt att hålla fast vid detta.
– Det har att göra med att man inte är så van vid att organisera för detta på arbetsplatserna, säger .

Arbetsplatsen kan, trots att organisationen kallar sig jämställd, vara uppbyggd som om alla vore mellan 32 och 40 år och män – och utan familj och barn, enligt . Hon skriver i sin bok ”Lära män leva…” att det på toppen i sådana organisationer ofta finns manliga ledare som under den yttre säkerheten har en inre osäkerhet, och som söker bekräftelse bland de yngre männen i organisationen istället för att uppmuntra dem att göra det de själva ångrar att de försummat: Nämligen att vara delaktiga fäder och hålla relationen med hustrun och vännerna levande. De unga männen i sin tur, som lovat att vara närvarande föräldrar, vill visa vad de kan när de ges möjlighet att få tillhöra den krets som den äldre generationen vill omge sig med.

Ett område där det är särskilt svårt är bland läkare, och då särskilt manliga läkare, tror
– Jag hör mer från dem än från andra yrkesgrupper. Det har med läkarrollen att göra, att den varit så glorifierad. Yngre läkare tänker att ”jag gör så gott jag kan, skit i glorian, jag vill vara hemma när barnen är små”. Detta väcker något hos den äldre generationen. Känslor som man förtryckt kan vara skrämmande.

Den äldre generationens pappor, som idag är 60–70 år, blir ofta kritiserade av sina söner för att inte ha varit bra pappor, enligt .
– Sönerna saknade närhet. De önskade sig en pappa som lyssnade in och pratade om hur det är att vara pojke. Visserligen spelade deras pappor fotboll och lekte med dem, men den verkliga närheten, där man kan prata om svåra saker, saknades. Att pappa kunde ta tag i problem, till exempel i skolan. Detta var mammans uppgift.

FICK INTE VISA KÄNSLOR

menar att dagens pappor i det avseendet är mycket bättre.
– Dagens pappor är bättre på att visa känslor gentemot sina barn, i dag vågar pappor visa sin sårbarhet. Tidigare generationers pappor fick förtränga sin sårbarhet eftersom det inte ingick i mansrollen att visa känslor. Något de led av, då män är känsligare än vi tror.

Någon genombrytande förändring på jämställdhetsområdet är inte möjlig om kvinnor och män inte delar ansvaret för hem och barn, menar . Svårigheten är att vi fortfarande är fixerade vid könsroller som säger att mamman tar ansvar för hemmet och pappan satsar på att göra karriär.
– Jämställdhet måste man träna på för att lära sig, säger .
– Pappor behöver ta på sig mer ansvar för den tråkiga ruljansen av hemmets skötsel, och inte bara för enklare saker som att laga festmat ibland. Det här är något man måste lära sig, det är ingen talang som man har.

Många unga män saknar en tydlig förebild för en pappas ansvarstagande och har tagit mammas omsorger och insatser för givna. De vet helt enkelt inte hur man gör, även om de vill vara pappor på annat sätt än sina fäder.
– En annan aspekt är att kvinnor m åste acceptera att männen ställer krav på att få vara pappor på sitt sätt, även om man kan tänka att ”jag som kvinna vet ju bäst…”.

Jämställdhet enligt innebär lika ansvar, rättigheter och möjligheter mellan män och kvinnor.

Mödrar i dagens unga familjer ställer krav på detta. Frågan är: Är detta något som män verkligen vill?
– Ja, de vill de till en början, tills de ser hur mycket arbete det innebär – då blir svaret nej, menar .

Publicerad i Vi Föräldrar nr 11, 2009.

NUVARANDE ”Jämställdhet måste man träna sig på för att lära sig”
NÄSTA Det är fortfarande kvinnan som uppfostrar