Ja till insemination för lesbiska

Lesbiska kvinnor får från den 1 juli rätt till assisterad befruktning

Riksdagen antog i dag regeringens förslag att ge lesbiska kvinnor som lever i samboförhållande eller registrerat partnerskap samma rätt till assisterad befruktning som kvinnor som lever i heterosexuella förhållanden.
Barn som tillkommer vid insemination i lesbiska förhållanden ska också få rätt att veta sitt biologiska ursprung, och den partner eller sambo som samtyckt till inseminationen ska anses som förälder.
Alla partier utom kristdemokraterna stödde lagförslaget.

Källa: DN:s nätupplaga/TT

NUVARANDE Ja till insemination för lesbiska
NÄSTA Hårlöss vanligare