Ja till insemination för lesbiska

Lesbiska kvinnor får från den 1 juli rätt till assisterad befruktning

Riksdagen antog i dag regeringens förslag att ge lesbiska kvinnor som lever i samboförhållande eller registrerat partnerskap samma rätt till assisterad befruktning som kvinnor som lever i heterosexuella förhållanden.
Barn som tillkommer vid insemination i lesbiska förhållanden ska också få rätt att veta sitt biologiska ursprung, och den partner eller sambo som samtyckt till inseminationen ska anses som förälder.
Alla partier utom kristdemokraterna stödde lagförslaget.

Källa: DN:s nätupplaga/TT

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler