Ingen barnvagn klarade testet

Det finns 400 barnvagnsmodeller i Sverige. När konsumentverket nyligen testade 10 av dem var det inte en enda som klarade säkerhetskraven.

BabyTravel Komfort*
Babyproffsen
Anmärkningar i test enligt gällande standard:
– Flera klämrisker. Den mest allvarliga i liggdelens sufflett, två mindre i låsmekanismen och sittdelens sufflett.
– Öppningar där barnets fingrar kan fastna.
– Vassa kanter på plastdetaljer.
– Smådel av gummi från bromsen lossnade, kvävningsrisk.
– Bristande bruksanvisning och märkning.
– Babyliftens bärhandtag/sufflettbåge skadades så allvarligt på båda sidor att den gick av, liggdelen riskerar tippa så att barnet faller ur.

Konsumentverkets kommentar: ”Klämrisken är allvarlig. Att babyliftens bärhandtag/sufflett skadades kan också vara allvarligt, men allt ska nu vara åtgärdat i produktion.”
*Bytte 2009 namn till BabyTravel Amsterdam.

Brio Go
Brio AB
Anmärkningar i test enligt gällande standard:
– Klämrisk vid sufflett samt mellan fotstöd och chassi.
– Smådelar av skumplast kan lossna från bygeln, kvävningsrisk.
– Innertyget i liggdelen kan dras loss så att barnet får det över ansiktet, kvävningsrisk.
– Skruv från insidan av ett hjul lossnade under rullbandstest.
– Enstaka brister angående bruksanvisning och märkning.
– Bärrem till liggdelen gick av, barnet riskerar att falla ur.

Konsumentverkets kommentar: ”Att bärremmen till liggdelen gick av kan bero på ett tillverkningsfel. Konstruktionen är nu ändrad i produktion, och eftersom vi har fått in två anmälningar om bärremmar som gått av utreds behovet av åtgärder för liggdelar som finns hos konsumenter. Utöver standardens krav upptäcktes att liggdelen hade långa remmar fästa på insidan vilket kan innebära en stryprisk. Detta ska nu, liksom allt annat, vara åtgärdat.”

Crescent Diva
Elite Group Sverige AB
Anmärkningar i test enligt gällande standard:
– Klämrisker mellan delar i sufflett.
– Öppningar där barnets fingrar kan fastna.
– Öppning mellan sitt-delens ryggstöd och sufflett där barnet kan falla ut.
– Handtaget gick av på ena sidan. Trots att en fjädervajer hindrar det från att falla av helt bedöms det finnas risk för att vagnen ska tippa om handtaget går av på båda sidor.
– Sömmen mellan liggdelens sida och botten sprack i rullbandstest, kan leda till ett så stort hål att barnet faller ur.
– Otillräcklig låsning av hopfällningsmekanismen, risk för att vagnen faller ihop med barnet i.
– Bruksanvisning och märkning får anmärkningar.
– Delar till suffletten kunde alltför enkelt lösgöras, därmed blev vassa kanter åtkomliga för barnet.

Konsumentverkets kommentar: ”Det är väldigt allvarligt att handtaget gick av och att vagnen hade en otillräcklig låsning. Vagnen har återkallats från konsument för byte av chassi. Leverantören ska se över de andra bristerna.”

Emmaljunga Nitro City
Emmaljunga barnvagnsfabrik AB
Anmärkningar i test enligt gällande standard:
– Klämrisker mellan delar i sufflett. Viss klämrisk även mellan sufflettbågarna, men
den bedöms som låg.
– Öppningar där barnets
fingrar kan fastna.
– Vassa kanter på plastdetaljer.
– Mindre anmärkningar i bruksanvisning och märkning.

Konsumentverkets kommentar: ”Det här är en av de två vagnar som klarade sig allra bäst i testet. De vassa kanterna på plastdetaljerna är åtgärdade i produktion. Det upptäcktes också en viss klämrisk mellan ryggstöd och sits, den och övriga anmärkningar har Konsumentverket påpekat för leverantören att de ska se över.”

Graco Freya
Akta Graco
Anmärkningar i test enligt gällande standard:
– Klämrisk mellan sufflett-bågarna om tyget på suffletten knäpps loss. Viss klämrisk mellan chassi och bygel, men den bedöms som mycket liten.
– Öppningar där barnets fingrar kan fastna.
– Skumplastdelar från bygeln och smådel från selen lossnade, kvävningsrisk.
– En av två parkeringsbromsar slutade fungera efter rullbandstest. Detta hände dock inte när testet gjordes om, och eftersom den vuxne förväntas märka att det inte går att aktivera bromsen bedöms risken för skada på barnet som liten.
– Felaktigt fastsatt myggnät, men sannolikheten för att barnet ska trassla in sig och strypas bedöms som mycket liten.
– Brister i bruksanvisning och märkning.

Konsumentverkets kommentar: ”Leverantören ska bevaka parkeringsbromsarna, resten ska vara åtgärdat i produktion.”

Kronan Duovagn
Kronan Trademark
Anmärkningar i test enligt gällande standard:
– Klämrisk i öppning på suff­­lett.
– Öppningar vid sufflettinfästningen där barnets fingrar kan fastna om suffletten inte är på. Öppning på knapp där barnets fingrar kan fastna.
– Vassa kanter på nummerplåten.
– Dekal kan lossna och utgöra kvävningsrisk.
– Inte uppenbart för användaren om ligg- eller sittdel är korrekt placerad och fastlåst i chassit. Om delen monteras fel kan den ändå knäppas fast – och tippa av under användning.
– I testet kanade vagnen ned för en backe trots att bromsarna var låsta.
– Brister i bruksanvisning och märkning.

Konsumentverkets kommentar: ”Att ligg- eller sittdelen kan tippa är allvarligt, likaså om bromsarna glider trots att man har bromsat. Vagnen är återkallad från konsument för byte av hjul, produktionen är ändrad och varningsinformation skickad till konsumenterna.”

Nowalex Focus
Anmärkningar i test enligt gällande standard:
– Flera allvarliga klämrisker ­mellan delar i sufflett, fotstöd och chassi.
– Öppningar där barnets fingrar och fötter kan fastna.
– Öppning mellan ryggstöd och sufflett, fall- och stryprisk.
– Stoppning från innerklädselns foder kan dras loss och små plastdelar från sufflettens fastsättning kan lossna, kvävningsrisk.
– Vassa kanter på flera ställen.
– Klädseln i liggdelen kan dras loss så att barnet får den över ansiktet, kvävningsrisk.
– Sittdelens klädsel och sele lossnade, fall- och stryprisk.
– Selen höll inte testdockan på plats, fall- och stryp­risk.
– Bruksanvisning saknas helt.
– Anmärkningar angående vagnens märkning.

Konsumentverkets kommentar: ”Den här vagnen har flera mycket allvarliga brister. Leverantören har ännu inte erbjudit några åtgärder. Vi är inte nöjda. Dessutom har vi fått flera anmälningar på Nowalex-vagnar, utredning pågår.”

Quinny Buzz med
Dreami liggdel
Dorel
Anmärkningar i test enligt ­gällande standard:
Y Några mindre klämrisker.
Y Mindre anmärkningar för bruksanvisning och märkning.
Y Liggdelens bärhandtag gick av, barnet riskerar falla ur.
Konsumentverkets kommentar: ”Att bärhandtaget gick av är allvarligt, företaget utreder varför. Vagnen klarade standardens krav gällande broms, men efter provning visade det sig att bromsen släppte om man gungar på barnvagnen. Det kan finnas en risk att bromsen släpper av barnets rörelser, vagnen undersöks därför av företaget och problemet hålls under bevakning. Klämrisker, öppningar och bruksanvisning ska åtgärdas vid kommande produktion.”

Teutonia Spirit S3
Teutonia
Anmärkningar i test enligt
gällande standard:
– Låsknapparna för sittdelens fastsättning i chassit kan nås och låsas upp av barnet, vilket kan leda till att sittdelen faller med barnet i, allvarlig risk för fallskada.
– Mindre klämrisk vid sufflett och fotstöd.
– Öppningar där barnets fingrar kan fastna.
– Stoppning kan tas loss från bygeln, låg kvävningsrisk.
– Anmärkningar i produktinformation.
Teutonia fick dessutom, som enda vagn, anmärkning när den testades enligt förslag till ny standard:
– Otillräcklig stabilitet, chassi med sittdel välte.

Konsumentverkets kommentar: ”Leverantören är inte enig med oss och med laboratoriet i tolkningen av låsknapparna för sittdelens fastsättning i chassit,
ärendet pågår fortfarande. Angående den otillräckliga stabiliteten pågår ärendet också fortfarande – vi har flera anmälningar om att just denna vagn har vält. Övriga brister ska åtgärdas i produktion.”

Urban Jungle
Mountain Buggy
World Wise Baby
Anmärkningar i test enligt gällande standard:
– För lågt placerade bärhandtag på liggdelen.
– Öppningar där barnets fingrar kan fastna om inte suffletten är på, låg skaderisk.
–– Mindre anmärkningar på bruksanvisning och märkning.

Konsumentverkets kommentar: ”Det här är en av de två vagnar som klarade sig allra bäst i testet. Det mesta är dessutom åtgärdat av leverantören på årsmodell 2010. När det gäller de för lågt placerade bärhandtagen pågår ärendet fortfarande.”

 

NUVARANDE Ingen barnvagn klarade testet
NÄSTA Finns det säkra barnvagnar?