Hörapparat skräddarsys till spädbarn

Ny metod kan ge individuellt anpassade hörapparater.

Tack vare ny metod kan spädbarn få individuellt anpassade hörapparater.

På Universitetssjukhuset i Malmö har man utvecklat ett nytt hörseltest som ger möjlighet att anpassa hörapparater till spädbarn från tre månaders ålder.
Tack vare denna metod kan hörselskadade barn få individuellt anpassade hörapparater.

Källa: DN

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler