Adoptivsökande vill helst ha flickor

De flesta som adopterar vill ha en flicka. 

Omkring två tredjedelar av alla adoptivsökande skulle vilja ha en flicka om de fick välja, uppskattar Inga Näslund, informationssekreterare på Adoptionscentrum.

– Det är en väldigt tydlig tendens i adoptionsvärlden, säger hon.

Även om många länder visserligen tillåter att man önskar kön på barnet, så ses det oftast som negativt och några garantier kan aldrig ges. På Adoptionscentrum pratar man därför kring de här frågorna med alla som vänder sig till dem med en önskan om att adoptera.

– Problemet är att om man skulle låta folk välja så skulle pojkarna bli över och barnhemmen fyllas av pojkar. Men pojkar är ju också människor, säger Inga Näslund.

Att majoriteten av de adopterade barnen från Kina är just flickor har helt klart bidragit till landets popularitet bland adoptivsökande. Endast i Kina och Indien är flickor i majoritet bland de barn som adopteras bort.

– Om man tackar nej till ett barn för att det är av ”fel” kön så ser det naturligtvis väldigt illa ut och det kan leda till att man inte blir erbjuden något mer barn. Vi börjar också undra om de sökande verkligen är mogna nog att adoptera om man tackar nej för att barnet är en pojke.

NUVARANDE Adoptivsökande vill helst ha flickor
NÄSTA Omega 3 mot allergi