Gratis folsyra till alla kvinnor


Beslutet innebär att antalet barn som föds med ryggmärgsbråck och/eller antalet foster som aborteras på grund av ryggmärgsbråck sannolikt kommer att minska, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

– Den valda inriktningen innebär att vi når vår målgrupp direkt, alla kvinnor i barnafödande ålder, i syfte att öka deras kunskap om vikten av folsyra. Dessutom blir folsyratillskott mer lättillgängligt för alla kvinnor, säger verkets generaldirektör Inger Andersson i pressmeddelandet.

Folsyra, eller folat, är ett vattenlösligt B-vitamin. Om en kvinna har låga halter folat i blodet före och under de första veckorna i graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck hos fostret.

Varje år föds omkring 20-25 barn i Sverige med ryggmärgsbråck. Varje år utförs också omkring 80 aborter efter graviditetsvecka 16 på foster med ryggmärgsbråck.

Livsmedelsverket har sedan tidigare rekommenderat kvinnor i fertil ålder att äta 400 mikrogram folsyra/folat per dag. Rent teoretiskt kan man få i sig detta om man dagligen äter minst 500  gram frukt och grönt med mycket folat, samt väljer fullkornsprodukter. Undersökningar tyder dock på att få kvinnor i Sverige kommer upp till denna nivå enbart genom kosten.

Frågan om en eventuell folsyraberikning av mjöl har diskuterats i Sverige i flera år. Att det skulle minska antalet fall av ryggmärgsbråck har många varit överens om, men samtidigt har det varnats för att det också skulle kunna medföra risker.

Folsyra finns att köpa på apotek.

Alla kvinnor mellan 18 och 45 år kommer så småningom att få ett brev med information om sambandet mellan folsyra och risken för ryggmärgsbråck, samt ett erbjudande om gratis folsyratabletter.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Frågor och svar om folsyra (Livsmedelsverkets hemsida)

NUVARANDE Gratis folsyra till alla kvinnor
NÄSTA Kärleksbomba varandra