Första pappamånaden gav effekt

– men inte den andra.

När den första pappamånaden infördes kan det ha påverkat jämställdheten på arbetsmarknaden i positiv riktning. Den andra pappamånaden gjorde det däremot inte, enligt forskning från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
Att den första pappamånaden kan ha påverkat jämställdheten beror på att införandet minskade kvinnornas uttag av föräldraförsäkringen. Andra pappamånaden fick inte samma effekt, och det beror förmodligen på att införandet av den kombinerades med en förlängd föräldraförsäkring.
Hälften av de dagar som papporna ökade sitt uttag med efter första pappamånaden togs ut under somrar, jular och andra lov efter att barnen fyllt två. Det kan vara trevligt, men får inte avsedd jämställdhetseffekt på arbetsmarknaden, påpekar forskaren Rickard Eriksson och föreslår att den gräns inom vilken föräldraförsäkringen kan utnyttjas kortas från dagens åtta år till förslagsvis två år.

NUVARANDE Första pappamånaden gav effekt
NÄSTA Lactobaciller kan lindra kolik