Förskolan bra för små och stora barn

Förskolan bra för små och stora barn

Förskolan bra för små och stora barn

Nu bekräftar forskningen vad många småbarnsföräldrar har vetat länge. Förskolan är bra för de minsta barnens utveckling.

Att förskolan är bra och gynnsam för större barns utveckling har slagits fast i flera studier. Men hur är det med de yngre barnen? För att ta reda på det har Statens folkhälsoinstitut gjort en genomgång av aktuell forskning.
– Främst utomlands finns det en diskussion om att förskolan skulle vara mindre bra eller till och med skadlig för mindre barn. Mot den bakgrunden kändes det nödvändigt med den här rapporten, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Forskningsgenomgången, Child day care center or home care for children 12–40 months of age – what is best for the child? visar att barn mellan 12 och 40 månader som vistas i förskola har en bättre kognitiv utveckling (hur vi tar in och tolkar information, reds anm) än barn som enbart vistas i hemmet.
– Några exempel på områden där förskolebarn ligger före är språkförmåga, rumsuppfattning, taluppfattning och problemlösningsförmåga, säger Sven Bremberg.

När det gäller barnens sociala och emotionella utveckling finns inte tillräckligt många välgjorda studier för att dra några entydiga slutsatser, menar han.
– Men hade förskolan haft några negativa effekter på det här området, skulle man nog ha sett det på de äldre barnen, resonerar Sven Bremberg. Vad vi ser är snarare det omvända. Förskolan har en skyddande effekt.

Att en del internationella studier har visat att förskolan påverkat de mindre barnen negativt beror, enligt honom, på att dessa förskolor helt enkelt har för dålig kvalitet.
– Framför allt har de en låg personaltäthet. Svensk förskola har, med sin internationellt sett höga personaltäthet och barncentrerade pedagogik, mycket bra marginaler mot de skadliga effekterna. Statistik från Skolverket visar att 46 procent av alla barn mellan 12 och 23 månader gick i förskolan 2008. För barn mellan 24 och 35 månader var siffran 86 procent.

Läs hela rapporten på www.fhi.se.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 10, 2009.

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler