Försäkringskassan: ”Vi gjorde fel”

Det finns inga speciella bestämmelser som reglerar sjukpenning vid graviditet. Det är besvär kopplade till arbetsförmåga som bestämmer om sjukpenning ska betalas ut eller inte, enligt försäkringskassan, som nu medger att man gjorde fel i Maries fall.
 

Försäkringskassan gör en bedömning om arbetsförmågan är nedsatt utifrån det arbete man har, säger Cecilia Udin, försäkringskassans specialist på sjukpenningfrågor. En gruvarbetare som har brutit benet kan exempelvis inte arbeta, till skillnad från en person som sitter på ett kontor. På samma sätt görs bedömningen om sjukpenning ska betalas ut vid en graviditet.

– Alla gravida som har foglossning behöver inte vara hemma. Det beror på hur stora besvär man har. Försäkringsläkarens roll är att som medicinsk sakkunnig hjälpa handläggaren att komma fram till ett beslut utifrån de uppgifter som finns, inte att undersöka patienten.

Feltolkningar av riktlinjer
Cecilia Udin är inte insatt i Maries fall. Men hon menar att försäkringskassan troligtvis inte tillräckligt utrett vilka funktionsnedsättningar hon hade och vad det var som gjorde att hon inte kunde arbeta.

– Det är ingen skillnad på de ryggbesvär man får vid en graviditet och andra rygg­besvär, de ska utredas på samma sätt. Ut­ifrån besvären ska man sedan se om personen klarar av sina arbetsuppgifter.

Foglossning är ett naturligt tillstånd, menar Cecilia Udin. Bäckenet ska bli rörligare för att kunna vidga sig under förlossningen. Men sedan slår det olika för olika individer. Hos vissa börjar uppluckringen för tidigt och man får även ont.

– När det gäller Marie tyckte försäkringskassan att hennes besvär var ett normalt tillstånd och att hon kunde jobba. Kammarrättens dom visar att vi inte utredde henne så mycket som vi borde ha gjort.

Men flera domar både i länsrätten och i kammarrätten visar att det inte råder någon enhetlig syn bland landets försäkringskassor om hur besvär i samband med graviditet ska bedömas. Hos flera kvinnor har försäkringskassan enbart gjort bedömningen att deras graviditetsbesvär är ett normalt tillstånd och att sjukpenning därmed inte ska betalas ut.

– Man har tolkat våra riktlinjer fel och har inte utrett kvinnorna ordentligt, menar Cecilia Udin. Riktlinjerna är lika och vi arbetar på att de ska följas. Men vi är en stor myndighet med många handläggare.

Stäms av Jämo
Försäkringskassan stäms nu för könsdiskriminering av Jämställdhetsombudsmannen, Jämo. Det gäller fall där man har nekat gravida kvinnor sjukpenning med hänvisning till att deras besvär är normalt vid graviditet.

Hittills har Jämo fått in ett tjugotal anmälningar om könsdiskriminering från kvinnor som har haft olika former av besvär i samband med sin graviditet, men som blivit nekade sjukpenning. Försäkringskassans motivering har varit att graviditet inte är en sjukdom. Kvinnornas besvär är normala vid graviditet och berättigar därför inte till någon sjukpenning. Jämo går nu vidare med sex av fallen till tingsrätten, där försäkringskassans stäms för könsdiskriminering. Det kan även bli fler fall som kommer att tas upp, enligt Magnus Jacobson, pressekreterare på Jämo.

– Stämningen handlar inte om huruvida kvinnorna ska ha sjukpenning eller inte, utan om könsdiskriminering. Det könsdiskriminerande är just att om kvinnorna inte hade varit gravida, hade de fått sjukpenning för de här symtomen, säger Magnus Jacobson.

Alla kvinnorna har haft olika former av smärttillstånd. Många på grund av foglossning som lett till att de bland annat fått smärtor i ryggen och inte kunnat sitta stilla eller röra sig. Sex av de sju kvinnorna har också senare fått rätt till sjukpenning hos länsrätten. Jämo yrkar nu att försäkringskassan betalar 75 000 kronor vardera till kvinnorna i skadestånd.

– Det verkar vara olika praxis på olika försäkringskassekontor i landet, säger Magnus Jacobson. Många gravida kvinnor har fått sjukpenning för de här besvären, medan andra inte fått det.

– Från Jämos sida har man i första hand velat nå en förlikning med försäkringskassan. Men eftersom försäkringskassan inte varit intresserad av en förlikning går nu de sex fallen vidare till tingsrätten.

Tidigast i höst kommer de att tas upp.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 1/2009

NUVARANDE Försäkringskassan: ”Vi gjorde fel”
NÄSTA Magbesvär ofta helt normalt