Föräldrar stressar mer

Föräldrar upplever mer tidspress än andra.

Föräldrar upplever en värre tidspress än personer som inte har barn. Nästan hälften av alla föräldrar har svårt att hinna med allt, och många känner att de inte har tillräckligt med tid för barnen.

I forskningsrapporten Om föräldrars tidspress – orsaker och förändringsmöjligheter. En analys baserad på Statistiska centralbyråns tidsdata undersöker Jörgen Larsson, doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet, vad som ligger bakom upplevelsen av tidspress.

Ägande och varukonsumtion kan vara en faktor i sig, visar hans analys: att bo i hus är mer tidspressande än att bo i lägenhet, att hålla på med byggprojekt är ännu mer tidspressande – och höga inkomster är i sig en orsak till tidspress.

– Min tolkning av dessa resultat är att ting tar tid, det tar inte bara tid att inhandla och sköta allt man har, utan ju mer man äger desto mindre tid blir det till att använda respektive ägodel, säger Jörgen Larsson.

Men den viktigaste orsaken till tidspress är arbetet, eller det antal timmar man arbetar. Och den tidspressen går att minska utan att försämra jämställdheten, tror Jörgen Larsson. Till exempel är det till största delen pappor som arbetar övertid, och om deras övertid minskar så ökar deras möjligheter att vara delaktiga i familjelivet.

Idag förvärvsarbetar ett par med barn i förskoleåldern sammanlagt omkring tio timmar mer per vecka än för 30 år sedan.

Ladda ner forskningsrapporten

NUVARANDE Föräldrar stressar mer
NÄSTA God hygien – inte mer allergi