”Föräldralediga missgynnas”


Sedan den 1 juli 2006 är det förbjudet att missgynna anställda i samband med föräldraledighet – men detta är vad som har skett på tidningsföretaget Bohusläningens AB och dotterföretaget Annonsfyren AB, anser JämO som nu kräver skadestånd till tre anställda.

2006 var ett bra år för Bohusläningens AB och Annonsfyren AB. Därför fick de som arbetat heltid under året 11 000 kronor extra vid 2007 års februarilön – men de som varit frånvarande, till exempel på grund av föräldraledighet, fick bara bonus motsvarande den tid de varit i tjänst.

Detta medförde att två annonssäljare och en journalist som varit hemma med barn under större delen av året i stället för 11 000 kronor fick 3 208 kronor respektive 4 583 och 6 417 kronor.

– Anledningen till att kvinnorna inte fick full lön är att de var föräldalediga. Missgynnandet har alltså ett samband med föräldraledigheten, konstaterar jämställdhetsombudsmannen Anne-Marie Bergström.

Lagstiftaren har tydliggjort att föräldraledighet inte ska påverka lön eller andra anställningsvillkor, påpekar hon, vilket innebär att en föräldreledig arbetstagare normalt ska ha samma löneutveckling och villkor i övrigt som när han eller hon är i tjänst.

Utöver ett skadestånd på 25 000 kronor vardera kräver JämO att arbetsgivaren ska betala hela bonusen till de tre anställda.

Sedan bestämmelserna infördes har JämO fått 54 anmälningar; 40 från kvinnor och 14 från män. De flesta rör missgynnande i samband med omplacering, uppsägning eller avsked, men det finns också anmälningar som rör lön eller andra anställningsvillkor samat rekrytering, tjänstetillsättning eller befordran.

NUVARANDE ”Föräldralediga missgynnas”
NÄSTA Barnfamiljer vill tillbaka