Föräldradagar fryser inne

Svenska föräldrar är dåliga på att ta ut sina föräldradagar, och allra sämst är männen

Antalet föräldradagar som inte tas ut har ökat på senare år. I genomsnitt missar varje familj 43 dagar eller 11 000 kronor per barn. Det visar siffror från försäkringskassan som Göteborgsposten tagit del av.
De flesta dagar som inte tas ut är lägstanivådagar men även dagar med sjukpenningnivå fryser inne.
Föräldraförsäkringen som är på sammanlagt 480 dagar kan tas ut till och med det att barnet fyller åtta år. 2006 tog papporna ut drygt 20 procent av föräldraledigheten och det är också männen som i högst utsträckning låter föräldradagarna frysa inne. Försäkringskassan tror att anledningen till att män är så dåliga på att ta ut sina föräldradagar beror på okunnighet.

Källa: Göteborgsposten

NUVARANDE Föräldradagar fryser inne
NÄSTA Vilka sömnmetoder funkar?