Fler barn föds

Sveriges befolkning består nu av 9 103 551 personer.

De tre senaste kvartalens befolkningsökning är den största på tolv år, och beror till stor del på att invandringen har ökat - framför allt har antalet irakiska och polska medborgare i Sverige ökat, enligt Statistiska centralbyråns rapport för tredje kvartalet.
Men dessutom föds det fler barn. Under årets första nio månader föddes 81 498 barn, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med samma tid i fjol.

Källa: Dagens Nyheters internetupplaga

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler