Fetman minskar bland flickor

- och ökningen bland pojkar har stannat av.

- och ökningen bland pojkar har stannat av.

Ökningen av överviktiga barn i Sverige har stannat av. Under de senaste åren har antalet överviktiga och feta flickor i tioårsåldern minskat, samtidigt som andelen överviktiga och feta pojkar inte längre ökar, utan är konstant.
Men det är stor skillnad mellan rikare och fattigare områden, visar det sig: andelen överviktiga och feta pojkar minskar i rikare bostadsområden, men ökar i fattigare områden.
Det förebyggande arbetet mot fetma måste fortsätta, särskilt i de resurssvaga områdena, konstaterar Lauren Lissner, professor i näringsepidemiologi vid Göteborgs universitet som har deltagit i två studier där drygt 13 000 fjärdeklassare har undersökt mellan åren 1999 och 2005.

Källa: DN

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler