Så tycker ni om barnuppfostran

Så tycker ni om barnuppfostran

Kärlek, uppmuntran, tydliga gränser och rutiner. Så tycker Vi Föräldrars Föräldrapanel om barnuppfostran. Här berättar en av familjerna om sin syn.

Annica Lundgren är 36 år. Hon och hennes sambo Peter Bohlin, också 36, bor i Gävle med Annicas söner Mattias, 18 och Adam, 13, Peters son Simon, 12, samt parets gemensamma son Elliot, 1 år. Annica är föräldraledig kontorist och Peter är servicetekniker.
När Annica och Peter flyttade ihop insåg de snabbt att det inte går att behandla barnen på exakt samma sätt, bara för att de bor under samma tak.
– Vi pratade mycket om hur vi skulle behandla våra barn, eftersom situationen med ”mina, dina och våra barn” kan försvåra för vissa familjer. I början försökte vi uppfostra barnen lika, men de är ju helt olika personer som ju måste bemötas på helt olika sätt, säger Annica.
När det gemensamma barnet dessutom blir en liten sladdis kan det vara extra problematiskt.
– Man blir mer tillåtande när man får ett sladdbarn. Elliot ser till att få som han vill. Han är chefen här hemma just nu, säger Annica och skrattar.
Annica och Peter har inte alltid ­samma åsikter om barnuppfostran, men att tycka lika behöver inte alltid vara en förutsättning för ett bra föräldraskap.
– Jag tror att det bara är bra att vi är olika säger Annica.
– Om vi inte har samma åsikter fungerar det ändå i slutändan, vi försöker alltid verka eniga inför barnen, och spar diskussionerna till efteråt, säger Peter.
Hemma hos familjen finns det några regler som man inte ruckar på. Men på det stora hela låter Annica och Peter dagsformen och situationen avgöra vad som är okej eller inte.
– Vi väljer våra strider och barnen vet vad som gäller, säger Annica.

Fakta/Vi Föräldras Föräldrapanelen
Vi Föräldrar samlar med jämna mellanrum in åsikter från landets föräldrar i Föräldrapanelen, som är en oberoende och opolitisk panel. Frågorna spänner över ett brett fält och handlar om allt ifrån familjepolitik till relationer och barnuppfostran. Genom undersökningarna får vi veta vilka frågor som är viktiga för småbarnsföräldrar. På så sätt blir Föräldrapanelen också en röst i den offentliga debatten.
I den senaste panelen ställdes frågor om barnuppfostran. Totalt uppger 97 procent att det viktigaste är att man sätter tydliga gränser och 93 procent att man skapar rutiner. Andra föräldrar som inte sätter gränser är också det som panelen irriterar sig mest på. Samtidigt anser 82 procent att de är bra på att visa kärlek.
Antal som har svarat totalt: 1529. Av dem är 1 152 kvinnor och 377 män.

NUVARANDE Så tycker ni om barnuppfostran
NÄSTA Föräldrarnas bästa tips