Färre förskollärare

Andelen utbildade lärare i förskolan har minskat.

Andelen utbildade förskollärare minskar

Kommunerna bör sträva efter att anställa personal med pedagogisk högskoleutbildning till förskolan, skriver Skolverket i sina allmänna råd. Trots det har andelen utbildade lärare i förskolan minskat sedan slutet av 1990-talet.
Då var i genomsnitt 54 procent av förskolepersonalen högskoleutbildad. Förra året hade siffran sjunkit till 51,4 procent.

Källa: DN

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler