Färre får adoptera

Antalet nya adoptivbarn minskar.

Svenskarnas intresse för att adoptera ökar. Ändå adopteras allt färre barn.
År 2005 kom 941 internationella adoptivbarn till Sverige genom de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Förra året hade antalet minskat till 765, enligt preliminära siffror från Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA.
En av orsakerna är att efterfrågan på adoptivbarn har ökat i sydeuropeiska länder. En annan är att färre barn adopteras bort, tack vare ekonomiska och sociala förändringar i givarländerna.
– Utgångspunkten är att barnen i första hand ska tas omhand i sina ursprungsländer, och på så sätt är det en önskad utveckling, säger MIA:s generaldirektör Meit Camving.

Källa: Dagens Nyheter

NUVARANDE Färre får adoptera
NÄSTA Skolan som ändrar könsrollerna