Få vill kvotera föräldraledighet

Sex av tio vill behålla nuvarande föräldraförsäkringen.

Få vill kvotera föräldraledighet

Enligt en DN/Temo-mätning vill 25 procent av väljarna införa en tredelad föräldraförsäkring med en tredjedel för mamman, en för pappan och en för fri uppdelning mellan föräldrarna.
Bara 9 procent vill införa en tvådelad fördäkring med halva tiden för mamma och halva för pappa, och 60 procent vill behålla nuvarande regler.
Stödet för de nuvarande reglerna är starkast bland småbarnsförälldrar och väljare i åldern 30 – 44 år.
Stödet för en lagstiftning om tredelad föräldraförsäkring är starkast bland de yngre väljarna upp till 30 år – 45 procent av dem vill ha ökad kvotering.
Källa: DN:s internetupplaga

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler