Ett val för hela familjen

I år kan familjepolitiken bli mer av­görande än någonsin i riksdagsvalet.
Vi ställde ­partiernas egna småbarns­föräldrar mot väggen med familjens viktigaste frågor.

Vänsterpartiet: Vårdnadsbidraget konserverar gamla könsroller”

Rossana Dinamarca, 36 år.
Riksdagsledamot sedan: 2002.

Rossana Dinamarca om Vänsterpartiets familjepolitik:
Föräldraförsäkringen: – Vi vill individualisera föräldraförsäkringen. Kritikerna säger att det är en privatsak hur man fördelar föräldraledigheten, men könsmaktsstrukturerna i samhället tränger in i det privata. Det behövs politiska lösningar för att komma åt det.

Förskolan:
– Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda barnomsorg alla tider på dygnet. Ska vi ha handel, akutsjukvård och någon som tar hand om våra gamla på nätterna måste vi ha barnomsorg anpassad för det. Målet är att all personal ska vara förskollärare, och alla ska ha rätt till kompetens-utveckling. Vi vill öka den avgiftsfria maxtiden på förskolan från 15 timmar till 30 timmar i veckan, och ha den avgiftsfri redan från 1 års ålder.

Vårdnadsbidraget
: – Vi vill skrota vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen. Vårdnadsbidraget har lett till att kvinnor stannar hemma för en billig penning, och det krävs att de har en man som sköter försörjningen. Det är en återgång som konserverar gamla könsrollsmönster.

Mödravård och bvc: – Personalen inom mödravården och bvc ska få bättre utbildning i genustänk och kunna stötta båda föräldrarna bättre i att dela föräldraskapet.
 

Kristdemokraterna: ”Föräldraförsäkringen ska vara flexibel”

Liza-Maria Norlin, 30.
Riksdagsledamot sedan: 2009.

Liza-Maria Norlin om Krist­demo­kraternas familjepolitik:
Föräldraförsäkringen: – Vi vill ha valfrihet. Föräldraförsäkringen ska vara flexibel, eftersom alla familjesituationer ser olika ut. Vi säger nej till kvotering. Det är jättepositivt om män tar ut dagar i större utsträckning, men det ska inte tvingas på föräldrar uppifrån.

Förskolan: – Det ska finnas valmöjligheter i barnomsorgen. Om kommunen inte kan erbjuda nattis ska man kunna betala mormor eller någon annan att ta hand om barnen på natten.

Vårdnadsbidraget: – Vi vill ha en högre kompensation på 6 000 kr i månaden. Jag tror inte att vårdnadsbidraget leder till att just kvinnor stannar hemma, de som väljer att vara hemma får bara mer i plånboken. En orsak till att män inte är hemma i lika stor utsträckning tror jag ofta beror på att de har högre lön. Där handlar det om strukturella problem som man måste lösa.

Mödravård och bvc:
– I Sundsvall har vi familjecentraler, där mödravård, bvc, vårdcentral och öppna förskolan finns i samma hus. Vi vill ha minst en sådan i varje kommun. Samarbetet mellan olika instanser är viktigt. Det är ett tänkande som jag uppmuntrar. Kristdemokraterna vill också införa graviditetspeng.
 

Centerpartiet: ”Vi vill ge föräldrarna makt och valfrihet”

Sofia Larsen, 38.
Riksdagsledamot sedan: 1998.

Sofia Larsen om Center­partiets familjepolitik:
Föräldraförsäkringen: – Vi vill att den ska bli mer flexibel, till exempel ska båda föräldrarna kunna ta ut försäkringen samtidigt. Vi vill ge föräldrarna makt och valfrihet att få livspusslet att gå ihop. Dagens föräldraförsäkring är för fyrkantig. Vi vill också att man ska kunna ta ut föräldraförsäkringen tills barnet är 16 år.

Förskolan: – Vi vill att den ska vara både lärorik och att barnen ska få mycket tid till lek. Vi vill få mer fokus på räkning och läsning. Vi vill också ha fokus på pedagogiken.

Vårdnadsbidraget: – Det är en del av en överenskommelse inom alliansen som består av vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng, jämställdhetsbonus och allmän förskola från 3 år. I Centern har vi drivit frågan om barnomsorgspengen, att man ska få frihet att ta med sig pengen över till exempel kommungränsen.

Mödravård och bvc: – Det är inget vi beslutar om i riks-dagen, det gör våra kommunala politiker och landstingspolitiker. Tillgängligheten till bvc är viktig, inte bara första månaden när man ska väga och mäta. Det ska vara enkelt att komma till bvc och vårdcentralen. Valfrihet är viktigt, men också en mångfald av privata och offentliga alternativ.

Socialdemokraterna:”Förskolan ska vara tillgänglig även kvällar och helger”

Veronica Palm, 37 år.
Riksdagsledamot sedan: 2002.

Veronica Palm om Social­demokraternas familjepolitik:
Föräldraförsäkringen: – Vi vill knyta fler månader till respektive förälder, men också satsa på andra saker för att få pappor att ta ut ledighet. Arbetsgivarnas åsikter spelar också roll. Den nuvarande regeringen har sänkt taket för ersättningen för vab-dagar, det är viktigt att höja.

Förskolan: – Förskolan är viktig för både barn och föräldrar, men måste vara bra. Vi vill öka kvaliteten och bygga ut så att den är tillgänglig även när man jobbar kvällar och helger. Det är viktigt även för att minska barnfattigdomen.

Vårdnadsbidraget: – Vi vill inte ha kvar vårdnadsbidraget. Det har dragit resurser från förskolan, och många av dem som tar ut vårdnadsbidraget är kvinnor som aldrig har kommit ut på svenska arbetsmarknaden.

Mödravård och bvc: – Familjecentraler med mödravård, bvc och vårdcentral har fungerat bra. De ökar också chansen att upptäcka om barn far illa. Jag önskar att man skulle prata mer om föräldraskap på mvc, till exempel i föräldrautbildningen. Statistik visar att pappor arbetar mer under barnets första levnadsår. Det är lätt att trilla in i traditionella roller.

 

Folkpartiet: ”Vi vill satsa på barnomsorgen”

Gulan Avci, 33 år, och Fredrik Malm, 33 år.
Riksdagsledamot sedan: Fredrik är riksdagsledamot sedan 2006. Gulan är riksdagsledamot sedan februari 2010. Hon var även första ersättare för Fredrik när han var föräldraledig.

Gulan Avci och Fredrik Malm om Folkpartiets familjepolitik:

Föräldraförsäkringen: – Vi är det parti inom alliansen som är mest positivt till att dela föräldraledigheten mer lika. Vi är övertygade om att pappor vill vara hemma med sina barn. Arbetsgivare är däremot inte alltid positiva. Det är viktigt att signalera att det är möjligt att vara hemma. Vi har också infört en jämställdhetsbonus. Det skulle vara bra om föräldradagarna inte var begränsade till föräldrarna. Det skulle gynna kvinnan om föräldrapenningen kunde tas ut av andra nära anhöriga. Det är inte alltid lätt för ensamstående föräldrar att vara borta från jobbet.

Förskolan: – Vi vill ha en väl utbyggd barnomsorg med låga taxor. Barnomsorg och jämställdhet hänger ihop. Vi vill satsa på barnomsorgen så att fler blir förskoleutbildade.

Vårdnadsbidraget: – Folkpartiet är kritiska till det.

Mödravård och bvc:
– När man får första barnet öppnar sig en helt ny värld. Det är inte alltid lätt. Man kan känna sig hjälplös, då ska man inte behöva vänta i telefonkö. Barnsjukvården i Sverige är gratis, men det är viktigt att fundera kring kvalitet och att investera i personalen som finns.
 

Moderaterna: ”Vi vill ge möjligheter, inte pekpinnar”

Gustav Blix, 36 år.
Riksdagsledamot sedan: 2006.

Gustav Blix om Moderaternas familjepolitik:

Om föräldraförsäkringen: – Vi vill inte ge pekpinnar, utan erbjuda möjligheter. Föräldraförsäkringen ska vara generös och uppmuntra båda föräldrarna att ta ansvar. Vi har infört en jämställdhetsbonus. Jag tror att det är viktigt att vara själv hemma som förälder ett tag, att man känner att man klarar av hela ansvaret. Rut- och rotavdraget ger familjer möjlighet till hjälp med saker som de inte hinner med eller kan. Det är ett viktigt stöd för familjer. Bilen är också viktig för att vardagspusslet ska gå ihop. Vi vill driva en politik där man kan använda bil.

Förskolan: – Vi har höjt ambitionerna under vår mandatperiod för att kombinera lek och lärande. Vi har därför också sänkt förskoleavgiften för 3-åringar. Det är också viktigt att få välja förskola, så att det blir bra för både barn och föräldrar.

Vårdnadsbidraget: – Det är en bra möjlighet som ska finnas för den som vill.

Mödravård och bvc: – Det är en av de viktigaste sakerna i Sverige, att allt går rätt från början, och att vi värnar hög kvalitet och valfrihet.

 

Miljöpartiet: ”Alla ska ha möjlighet att gå ner i arbetstid”

Per Bolund, 39 år.
Riksdagsledamot sedan: 2006.

Per Bolund om Miljöpartiets familjepolitik:
Föräldraförsäkringen: – Vi vill öka föräldraledigheten till 18 månader varav en tredjedel ska vara vikt till vardera föräldern och en tredjedel kan fördelas fritt. Vi vill att pappor ska ta ut mer föräldraledighet.

Förskolan: – Möjlighet till bra barnomsorg är något vi alltid prioriterar. Det ska också finnas olika inriktningar, så att man kan välja den form av barnomsorg som passar det egna barnet. En form passar inte alla barn. Avgifterna får inte vara för höga, förskolan ska vara tillgänglig för alla. Vi har också ett förslag om Barntid, som ska ge föräldrar möjlighet till ersättning om de minskar sin arbetstid. Nu har man rätt att gå ner i tid, men man får inget betalt. Att gå ner i tid är en rättighet som alla ska ha.

Vårdnadsbidraget: – Vi är emot vårdnadsbidraget. Vi har sett effekterna av det. Det är nästan 100 procent mammor som stannar hemma. Ur en jämställdhetsaspekt är det inte okej.

Mödravård och bvc: – Det ska finnas olika alternativ att välja mellan. Man ska kunna välja förlossning helt utan smärtlindring, högmedicinsk förlossning eller med alternativa behandlingar såsom akupunktur.

 

NUVARANDE Ett val för hela familjen
NÄSTA Nellie vann omslagstävlingen