”Det ställs högre krav på dem som har många barn”

Att ha många barn innebär inte längre att ha ett helt fotbollslag.
– Redan när man har fyra barn kan man få kommentarer som ”Tänker ni befolka hela jorden?” Få gratulerar när man väntar sitt fjärde barn, säger Malin Alfvén, Vi Föräldrars barn- och föräldrapsykolog.

tror att två barn för de flesta är det mest ”normala”. Och att omgivningen därför kan vara skeptisk mot den som får många fler än så.
– Min käpphäst är att man kan vara avundsjuk för att man själv önskat sig fler barn än man fick.

Andra kan tänka att det verkar vara jobbigt att ha många barn och själv inte kunna föreställa sig att ha nio, funderar .

Omgivningen håller koll på en familj som har många barn.
– De ställs högre krav på dem som har många barn. Man tittar och tolkar utifrån antalet barn och tänker ”Nu får vi ser hur det här går – eller inte.”

Med många barn i familjen behöver syskonen vara delaktiga för att vardagen ska flyta på. Inget fel i det, enligt :
– Jag tror på att ge barnen många syskon om man har möjlighet eftersom det är kul med syskon. Jag ser det som att när vi vuxna ger barnen syskon får de ställa upp för varandra, framför allt får de äldre syskonen finnas till för de yngre. Man måste kunna hjälpas åt även om det inte är kul hela tiden.
– En del föräldrar vill inte be barnen om hjälp, de tycker att barnen har sina egna saker att ta hand om.

Men det har de vuxna också. Det måste vara lite rättvist i familjen när det gäller att hjälpas åt, säger hon.

Ytterligare en tanke är att barnen ju inte valt att få så många syskon, parerar med att barnet nu faktiskt befinner sig i en familj med många barn och därför får anpassa sig.

Enklast är om man redan från början vänjer barnen vid att hjälpa till:
– Har man bett barnen om hjälp från början så tar de ansvar när de är äldre. Även ett litet barn kan hämta en ren blöja eller nappen. Att få känna sig delaktig är något positivt. Vi människor mår bra av att få hjälpas åt och göra saker för varandra, menar .

Glädjeämnen för den med många syskon kan, enligt , vara att få leva nära och lära känna många olika personer.
– Sedan är det häftigt att veta att man är omgiven av många som bryr sig om en.
I en del kulturer vill man få många barn för att någon ska försörja en när man blir gammal. Eller så påbjuder den tro man har att alla barn ska vara välkomna.

I vår kultur har vi ett val när vi blir gravida.
– Även om man tänker att det bara blivit att man fått många barn så har man nästan alltid gjort ett aktivt val varje gång man beslutar sig för att fullfölja en graviditet, konstaterar .

Svårigheter med att vara många kan vara att det kan vara svårt att få plats med alla, till exempel i en vanlig bil – och att man kanske inte blir bortbjuden lika ofta som tidigare. Det är ju enklare att ha en tvåbarnsfamilj på middag än en familj med nio ungar…
– Men gruppen anpassar sig till att vara många, det går inte att alla samtidigt pratar eller hävdar en åsikt, man lär sig känna av när det blir läge. Man blir också duktig på att vänta på sin tur – även om inte alla barn kan det. Något av barnen kan utmärka sig i gruppen – men då har det många syskon som kan hjälpa till att uppfostra, säger .

Sedan lär sig både barn och vuxna i stora familjer att det inte alltid kan vara rättvist. Men sådant är ju livet också.

Något funderar över är om föräldrar med många barn har lika dåligt samvete över sådant de inte hinner med som familjer som inte har så många barn kan ha.
– Min erfarenhet är att den som har många barn får mindre dåligt samvete över sådant de inte hinner med. De anpassar sig efter situationen och kan tänka att de valt att ha många barn istället för att känna att de måste hinna med att städa oftare, till exempel.

Man kan behöva ge avkall på andra saker också om man har många barn. Det kan vara tanken om att hinna med att ha egen tid med vart och ett av barnen, förutom att prata en liten stund på kvällen när man nattar barnen. Eller att man inte längre har råd att resa utomlands på semestern.

tror inte på att många barn skulle vara ett sätt att försörja sig genom att leva på bidrag. Hennes uppfattning är att det ofta är de välutbildade med god ekonomi som väljer att få många barn i dagens samhälle.
– Att ha många barn måste handla om att gilla barn och tycka att det är kul med barn. Vi lär oss ju något med varje barn vi får. Det är lika unikt med nionde barnet som det första eftersom man inte vet vem som kommer till familjen.
 

Publicerad i Vi Föräldrar nr 13, 2009.

NUVARANDE ”Det ställs högre krav på dem som har många barn”
NÄSTA Så fixar du egentid