Blodprov kan visa farlig graviditet

Havandeskapsförgiftning har en genetisk förklaring, visar svensk forskning.

Mötet mellan mammans och barnets gener i moderkakan avgör om mamman riskerar havadeskapsförgiftning. Det visar flera års gen- och proteinanalys på friska och sjuka moderkakor vid Biomedicinskt centrum i Lund.

Forskarnas studie visar att genfamiljen HLA kan ha en avgörande betydelse.

– För att en person ska kunna ta emot ett organ från en annan människa så måste deras HLA-gener stämma överens. På analogt sätt kan det vara så att en specifik HLA-gen hos mamman kan skydda mot läckage av hemoglobinproducerande fosterceller, vilket då förhindrar uppkomsten av inflammation och preeklampsi, säger Stefan Hansson som leder forskargruppen i Lund.

Enligt Stefan Hansson är det också tänkbart att man i framtiden kan ta ett blodprov från mamman och ett från pappan, jämföra deras HLA-gener och på så sätt hitta kvinnor som riskerar havandeskapsförgiftning.

Havandeskapsförgiftning, som drabbar omkring 5 000 svenska kvinnor om året, leder till stora risker och höga sjukvårdskostnader för både mammor och barn.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga

NUVARANDE Blodprov kan visa farlig graviditet
NÄSTA Mer bensen i läsk än i förorenad luft