Inget entydigt stöd för folsyra i mjöl

Det finns inget vetenskapligt stöd för att införa obligatorisk folsyreberikning av mjöl i Sverige, anser SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i en rapport.
– De tänkbara skadeverkningarna av att exponera hela befolkningen för en biologiskt aktiv substans, vars effekter inte är helt klarlagda, måste vägas mot möjligheten att förebygga ett begränsat antal svåra fosterskador, skriver de i ett pressmeddelande.
Frågan om huruvida mjöl ska berikas med folsyra eller inte har diskuterats i Sverige i flera år.
Den samlade forskningen talar för att en obligatorisk folsyreberikning av mjöl skulle minska förekomsten av ryggmärgsbråck, konstaterar SBU, men varnar samtidigt för att det finns tänkbara risker som inte är vetenskapligt klarlagda.
Utöver en ökad andel tvillinggraviditeter (som i sig medför en viss risk) finns också en misstanke om att folsyra kan stumlera övergången av förstadier till cancer till mer aktiva former och tillväxt av befintliga tumörer. Än finns det inte säkra vetenskapliga bevis för detta, men vissa djurförsök stöder hypotesen och några studier pekar på ett samband mellan höga folatnivåer och cancer i tjocktarmen.
– Om folsyra verkligen har sådana effekter på cancer, kan de negativa följderna bli omfattande och uppväga fördelarna med färre ryggmärgsbråck, skriver SBU, vars slutsatser ska ligga till grund för kommande beslut från Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

80 graviditeter om året avbryts

Varje år föds i Sverige omkring 100 000 barn. Mellan 20 och 25 av dem har ett ryggmärgsbråck.
Varje år avbryts omkring 80 graviditeter sedan man upptäckt fosterskadan.
De flesta barn med ryggmärgsbråck har ett svårt och sammansatt funktionshinder präglat av förlamningar, felställningar i benen samt störningar i urinblåsans och tarmens funktion.

Källa: SBU

Kvinnor i fertil ålder rekommenderas tillskott

Sedan flera år tillbaka rekommenderas kvinnor att dagligen, före och i anslutning till graviditet, ta ett tillskott av 400 mikrogram folsyra.
Omkring hälften av alla graviditeter är dock mer eller mindre oplanerade. Graviditeten konstateras kanske först någon månad efter befruktningen, och då är det ofta för sent att börja med folsyra i syfte att förhindra ryggmärgsbråck, eftersom ryggmärgens strukturer anläggs under de första fosterveckorna.

Källa: SBU

NUVARANDE Inget entydigt stöd för folsyra i mjöl
NÄSTA ”Dagis tycker inte om mitt barn”