Barnombudsmannen kan försvinna


Statskontoret har kommit med ett förslag om hur framtidens barnpolitik ska organiseras

I förslaget föreslås att det inrättas en permanent komitté som ska granska att FNs konvention om barns rättigheter efterlevs. Samtidigt vill man lägga ner Barnombudsmannen och istället införa en rätt till ombud eller biträde i all lagstiftning som rör barn och unga.

FNs barnrättskomitté har tidigare föreslagit att Sverige ska stärka barnombudsmannens roll genom att ge myndigheten rätt att utreda individuella klagomål från barn.

– Det behövs någon som formellt har uppdraget att lyssna till barns och  ungas vardagsproblem och för fram dessa till lokala och nationella beslutsfattare, säger barnombudsman Lena Nyberg i ett pressmeddelande.

Källa: Barnombudsmannen, Statskontoret

NUVARANDE Barnombudsmannen kan försvinna
NÄSTA Föräldrar med rätt att ”lima”!