Ofrivillig barnlöshet – ett manligt problem?

Nya forskarrön tyder på att ofrivillig barnlöshet ofta beror på mannen.

Fram tills nyligen har man trott att ofrivillig barnlöshet berott lika mycket på mannen som på kvinnan.
Men nu ökar användningen av den behandling som främst används för att påverka manlig infertilitet.
– Vi vet egentligen inte varför behandlingen blivit vanligare. Förmodligen beror det på flera faktorer, säger Anders Nyboe Anderson, deltagare i det mötet som the European Society for Human Reproduction and Embryology höll på onsdagen till BBC News.
Anders Nyboe Anderson tror att miljöfaktorer spelar en stor roll. Han tror också att behandlingen används mer och mer i och med att tekniken utvecklats.
Det finns också teorier som säger att även männens fertilitet minskar med åldern. Ett kanadensiskt forskarlag har hittat tecken som tyder på att spermakvaliteten minskar med åldern.

NUVARANDE Ofrivillig barnlöshet – ett manligt problem?
NÄSTA Barnens kostvanor hot mot folkhälsan