Barn till varje pris

Måndagen den 25 januari kl 10.05 startade TV4:s efter tio med en temaserie, ”Barn till varje pris” som handlar om vad man gör när man vill ha barn men det inte går – i alla fall inte den vanliga vägen.

Man kommer ta upp bland annat embryodonation, sperma- och äggdonation och surrogatmödraskap. Vi får träffa personer som har egen erfarenhet som delar med sig av sina historier, experter som förklarar fördelar och nackdelar och politiker som debatterar lagstiftningen och etik i de olika frågorna.

Det kommer finnas möjlighet att chatta med flera av de medverkande.

Temaserien håller på till och med fredagen den 29 januari.

Läs mer om temaserien

NUVARANDE Barn till varje pris
NÄSTA Om cookies