Barn behöver respekt - inte metoder!

Barn behöver respekt - inte metoder!

Barn behöver respekt - inte metoder!

Det finns ­massor med metoder för att få barn att göra som man vill. Och visst funkar de. Men till vilket pris? Det undrar barn­läkaren och författaren Lars H ­Gus­tafsson i sin nya bok.

Tro alltid barnet om gott! Utgå från att barnet vill dig väl och gör vad det kan för att samarbeta!

Ge barnet en stund varje dag då du är absolut närvarande och har hur mycket tid som helst!

Läs, berätta och sjung! Läs för barnet varje dag! Berätta egna sagor, historien om dig själv och om hur det var när barnet var litet.

Lek – och låt barnet leka! Lek gärna tillsammans med barnet, men låt det också leka och fantisera på egen hand!

Respektera ditt barns integritet! Erkänn barnets rätt att ha sina tankar och drömmar ifred! Kräv inte full insyn i barnets liv, minnen eller framtidsplaner! Läs aldrig barnets brev eller dagbok!

Ha så få fasta regler som möjligt – men gott om tålamod! Skilj mellan det du vill bestämma, det som barnet ska få bestämma och det som ni ska besluta gemensamt! Låt barnet få göra misstag och lita på att det lär av sina erfarenheter!

Bevaka barnets rätt
till en känsla av värdighet och värde! Använd aldrig bestraffningar som kan kränka barnet, och låt ingen annan göra det heller! Be om förlåtelse om du gör bort dig!

Öppna ditt hem, bry dig om barnets kompisar och engagera dig i vad som händer i förskolan och skolan!
Lär känna och respektera andra barn än ditt eget så blir du känd och respekterad tillbaka!

Ur boken Växa - inte lyda, av Lars H Gustafsson
 

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler