Bäckensmärta


Ungefär varannan gravid drabbas av smärta i bäckenet eller ryggens nedre del – eller både och. De flesta blir bra efter förlossningen, men inte alla. En studie vid Linköpings universitet av 300 gravida kvinnor med rygg- eller bäckensmärtor, visar att en tredjedel av dem har kvarstående besvär tre månader efter förlossningen.
– Störst problem hade kvinnor vars smärtor kom från bäckenet eller både från bäcken och nedre delen av ryggen, konstaterar sjukgymnasten Annelie Gutke, som utfört studien.

3 övningar

1. ”Håll buklåset” genom att dra in naveln mot ryggraden, lyft ett ben i taget.
2. Lägg ena benet över det andra, dra det åt sidan = stretcha.  
3. ”Håll buklåset” medan du tränar med gummiband, det stärker bukmusklerna.
Sjukgymnasten Annelie Gutke, Göteborg

Vad beror bäckensmärta under graviditeten på?
– Alla kvinnor får ett uppluckrat bäcken under graviditeten, eftersom ett barn ska kunna passera – men inte alla får besvär. Många tror att smärtan beror på en instabilitet i bäckenet – att något i graviditeten utlöser besvären, men vad vet vi inte.
– Tidigare talade man om överrörligt bäcken, men det gör man inte längre. Det handlar mer om hur man hanterar de förändringar som sker vid en graviditet.

Är bäckensmärta under graviditeten ärftligt?

– Ingen studie har hittills kunnat bevisa att det är genetiskt betingat. Men det pågår en livlig diskussion i Norge om att risken verkar öka om man haft en släkting med bäckensmärta.

I vilken vecka, ungefär, brukar smärtan uppstå?
– De allra flera får det mellan vecka 18 och 30 ungefär. En del får det tidigare, däremot kommer besvären sällan sent i graviditeten. De flesta brukar må bättre när barnets huvud är fixerat i bäckenet och bildar en ”propp”.

Om man haft bäckensmärta en graviditet, är det då stor risk att man får det igen, vid en ny graviditet?
– Att i en tidigare graviditet haft bäcken­smärta är en av de starkaste riskfaktorer som finns. Ofta kommer smärtan tidigare. Men det behöver inte bli så. Jag har träffat blivande trebarnsmammor som haft bäcken­smärta i två av sina graviditeter, men som inte får det den tredje gången. Sedan finns kvinnor som fött fyra barn och ”bara” haft besvär under en av sina graviditeter.
– Bäckensmärtan kan bli värre nästa gång du får den. Orsaken till det vet man inte. En stor anledning tros vara att man redan har ett barn att ta hand om och inte kan vila på samma sätt som innan man fick sitt första barn.

Har hormoner, som p-piller, någon betydelse?
– De starka p-pillren på 1960-talet kunde ge ryggbesvär. Men de finns ju inte längre. Det finns inga belägg för att de nya p-pillren kan kopplas till bäckensmärta. Men forskning pågår, tills vidare tycker jag inte man behöver vara rädd för hormonbaserade preventivmedel av den anledningen.
– Jag har patienter som själva har tyckt att de blivit bättre av att sluta med p-piller. Men ingen vetenskap stöder detta. Bäckensmärta fanns ju redan innan p-pillret kom. Jag har studerat böcker från 1800- och 1900-talet och i dessa finns beskrivningar om bäckensmärta från gynekologer som gjort mindre studier.
– Bäckensmärta finns ju även på andra håll i världen där man inte har tillgång till moderna preventivmedel.
 
Hur kan man lindra bäckensmärta?

– Studier visar att stabiliserande sjukgymnastik utformad efter varje enskild kvinnas behov, bäckenbälte, akupunktur samt råd om vilka rörelser man ska undvika, hjälper.
– Som sjukgymnast kan jag veta vad kvinnan behöver genom att undersöka vilken muskulär funktion hon har, i vilka situationer hon får ont och på så sätt få en uppfattning om vilka muskler som behöver byggas upp. Tänk dig musklerna som en orkester som ska spela i takt runt bäckenet. Hur träningen läggs upp beror på vilken nivå kvinnan klarar att börja på och bygger även på vilken erfarenhet sjukgymnasten har av de här besvären.   
– När det gäller andra alternativ, som vattengympa, finns ingen tydlig information om hur det hjälper, men en studie visar på minskad smärta och lägre sjukskrivning under graviditeten hos kvinnor med bäckensmärta som går på vattengympa.
 – Råd om hur man kan leva vardagsliv med bäckensmärta, är viktig behandling också. Vissa kvinnor biter ihop. Många ”bäcken­tjejer” är vana vid att kämpa och är väldigt ambitiösa. De behöver hjälp med att ”dosera” aktivitets­nivån och undvika sådant de får ont av.
– Den som har bäckensmärta ska även undvika assymetriska övningar och rörelser, till exempel att hänga på ena höften. Gör som männen, belasta båda skinkorna lika mycket när du sitter och står. Och åk med gott samvete hiss och rulltrappa.
– Rekommendationen om råd, specifik träning och eventuellt ett bälte gäller såväl under graviditet som efter. Däremot finns inga studier av akupunktur mot smärta efter graviditeten. Fast många kliniker använder sig av det med god effekt eftersom smärtan då minskar och kvinnan kan röra sig mer normalt – och börja med sin träning.

Blir de flesta bra efter förlossningen?
– Ja, majoriteten blir det. Väldigt få har kvar smärtan efter att barnet är fött.
– Vi får försöka hitta vilka som har risk för kvarstående smärta. Den som tidigt i graviditeten har ont både i rygg och bäcken löper högre risk.
– Andra riskfaktorer är att inte trivas på jobbet, ha dålig uthållighet i bukmusklerna (mäts i situp-test), och att vara lite äldre och vänta barn.
– Störst besvär har kvinnor vars smärtor kommer både från bäcken och rygg. Smärtan ger försämrad funktion och livskvalitet. Dessutom riskerar de i högre grad att drabbas av depressiva besvär, jämfört med dem som inte har bäckensmärta.

Vart vänder man sig om bäckensmärtan kvarstår efter förlossningen?
– Har man kvar besvären tre månader efter att man fött, bör man ta tag i problemet. Vid tre månader brukar det nämligen plana ut hos de flesta.
– Sök upp en sjukgymnast, gärna en som är kunnig på området. Vid svårare besvär kan din sjukgymnast hänvisa vidare till en specialist.

När räknas smärtan som kronisk, vad innebär det?
– Kvarstående smärta är ett bättre uttryck, besvären behöver ju inte vara för evigt.  Varför en del kvinnor, som i ett antal år efter förlossningen haft en den här symtombilden, inte blir friska, finns inget enkelt svar på. En sida vi inte tittat på är hur den kvinnans livsstil ser ut. Om hon totalt sett är hårt belastad med få tillfällen till vila och träning.

Är det svårt att bli sjukskriven för bäckensmärta?
– Det går i perioder beroende på samhällsklimat. En del blir sjukskrivna, andra inte, trots att besvären är desamma i styrka. Min studie visar att kvinnor som drabbas av bäckensmärta har rejäla besvär med att utföra dagliga sysslor i sin vardag. Och att smärtnivån kan vara hög redan tidigt i graviditeten. En del kvinnor får höra från läkare, som inte är specialister på området, att de ska bita ihop, att det går över.

Kan man steloperera bäckenet för att bli bra?
– Det finns ingen studie som visar om man mår bättre i det långa loppet av att steloperera bäckenlederna. Operationen utförs bara på allvarligt påverkade kvinnor som gjort allt för att försöka bli av med besvären och som blivit utredda och behandlade av kunnig personal. Grundtanken är att minska smärtan hos den som knappt kan röra på sig.  

Vad är det så kallade maglåset/buklåset?
– Tänk dig bäckenet som en lök, med lager på lager av muskler. Den innersta delen är buklåset. Man kan likna det vid ett bälte av muskler, vars uppgift är att stabilisera bäckenet så att det blir lagom mycket rörelse i området.
– Har man haft bäckensmärta under graviditeten kan man behöva träna upp buklåset igen.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 1/2008

NUVARANDE Bäckensmärta
NÄSTA Fiskfest!