Nya råd mot GBS

Antibiotika i vissa fall till kvinnor som föder barn.

Gravida bör i vissa fall få antibiotika vid förlossningen, enligt nya rekommen-
dationer om GBS från Socialstyrelsen. Var tredje kvinna bär på grupp B-strepokocker som kan spridas till barnet vid förlossningen.

Grupp B-streptokocker (GBS) är den vanligaste orsaken till tidiga bakterieinfektioner hos nyfödda, men infektionen kan i de flesta fall förhindras om kvinnan får förebyggande antibiotikabehandling före förlossningen.

Socialstyrelsen rekommenderar antibiotika vid förlossningen när:

– kvinnan sedan tidigare har barn som har drabbats av GBS-infektion vid förlossningen

– kvinnan har haft GBS i urinen under nuvarande graviditet

– kvinnan föder för tidigt (mindre än 37 fullgångna graviditetsveckor)

– kvinnan har långvarig vattenavgång (minst 18 timmar)

– kvinnan har feber vid förlossningen (minst 38 grader)

Varje år drabbas omkring 120 nyfödda av GBS-infektion. Omkring 5 procent av dem avlider.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

NUVARANDE Nya råd mot GBS
NÄSTA Kan man föda barn ensam?