Äldre pappor tar ut mer föräldraledighet

En studie från Göteborgs universitet visar att pappor melllan 35-39 år tar ut fler föräldradagar än pappor mellan 30-34 år.

Den genomsnittliga förstagångspappan är 31 år. Men pappor mellan 35 och 39 år tar ut långt fler föräldradagar än pappor mellan 30 och 34 år.

Gemensamt för pappor som tar ut minst sex månaders föräldraledighet per barn är att de tillhör en medelålders, vit medelklass med universitetsutbildning och ofta fria och flexibla arbeten, enligt en nyligen avslutad studie vid Göteborgs universitet.

Läs mer

NUVARANDE Äldre pappor tar ut mer föräldraledighet
NÄSTA Köpställen