Barn som bits på förskolan – vad kan man göra?

Om man har ett barn som bits och rivs i förskolan – vad kan man göra som förälder? Barbara Gordan, förskolepsykolog i Solna kommun tipsar.

Barn som bits och rivs på förskolan är inte ovanligt. Ändå kan det kännas skämmigt som förälder. Så här kan du stötta om det händer:

1. Se bitandet som en stressreaktion, så blir det lättare att inte fördöma barnets handling. (Här kan du läsa mer om varför små barn ibland kan bitas, reds anm.)

2. Om man tidigt tar tag i problemet brukar det vara lätt att åtgärda.

3. Det gäller att någon ur personalen tar sig an bitaren (och alltså stärker anknytningen). Låt barnet ha sina trygghetssaker, napp, nalle eller snutte, med sig på förskolan.

4. Förskolan bör alltid ringa föräldrarna, så de vet vad som har hänt och hur det gick sedan, innan de kommer för att hämta.

5. Någon i personalen bör vara tätt intill bitaren för att i möjligaste mån försöka hinna -förebygga eller stoppa.

6. I bästa fall kan två i personalen hjälpa. En pedagog som kan trösta det bitna barnet och en som kan ta hand om bitaren, lyfta upp barnet i famnen och säger något i stil med ”ojoj, det där blev tokigt. Nu sätter vi oss här”. Det hjälper sällan att bli arg. 

7. Personalen bör undvika att använda barnets namn när något jobbigt händer (”Nej -Isabella!!!”). Det skapar syndabockar.

8. Vad ville barnet? Fråga! ”Var det så att du också ville ha en spade? Säg till mig nästa gång!”. Barnet kanske inte förstår men mår bra av det välvilliga tonfallet.

9. När sker bitandet? I konkurrenssituationer? När det är trångt, som i hallen vid påklädningen? Före eller efter vilan? Kanske kan en pedagog helt enkelt lyfta upp -bitaren och ha hen på höften i de lägena.

10. Be att pedagogerna berättar om något roligt som det bitande barnet varit med om vid hämtning. Så att det inte bara blir fokus på det negativa. 

11. Som förälder till en bitare kan man tänka på att ta det extra lugnt hemma, ta bort alla stressmoment, gosa mycket och tagga ner på övriga tillsägelser till barnet.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 6, 2016.

NUVARANDE Barn som bits på förskolan – vad kan man göra?
NÄSTA Minskade fosterrörelser – nya rekommendationer från Socialstyrelsen