Varför bits barn?

Malin Alfvén berättar vad man kan göra.

Att barn mellan 1 och 3 år biter andra barn är inte ovanligt. Men varför bits de, och vad kan man som förälder göra för att de ska sluta?

Impulsen att bitas är ögonblicklig och kan vara svår att motstå för ett litet barn. Ibland blir barnet lika förvånat som omgivningen efteråt.

– Oftast tror vi att barn bits för att de är ledsna, arga eller trötta, men ibland kan det också vara för att de är så himla glada och bara vill uttrycka det på något sätt, säger barn- och föräldrapsykologen Malin Alfvén.

Hon menar att instinkten att bitas finns hos alla, men att barn som ännu inte pratar så mycket lättare tar till tänderna. Munnen är central i ett barns utveckling.

Men hur ska man reagera när ett barn biter andra?
– Oftast blir vi föräldrar jädrigt arga när vårt barn biter kompisar eller mindre syskon – och den impulsen ska vi lita på! Vi ska ta tag i barnet, se det i ögonen och visa att det inte är ett acceptabelt beteende. Det gäller att reagera direkt. Det är svårt för barnet att få straff i efterhand.

Eftersom impulsen är så snabb måste det finnas någon vuxen i närheten som hjälper till att bryta den.

– Det är här vi brukar tala om punktmarkering. Vi vuxna måste se till att det inte händer igen. Ju snabbare och mer bestämt vi reagerar ju fortare går det över, är min erfarenhet, säger Malin Alfvén.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 7/2008

NUVARANDE Varför bits barn?
NÄSTA Trötta barn – så gör du