TV stör barns inlärning

Mycket tv i låg ålder kan leda till problem i skolan, enligt amerikansk forskning.

Barn som regelbundet tittar på tv före tre års ålder kan få inlärningssvårigheter i skolan, enligt amerikansk forskning.

Forskarna har jämfört 1 797 sexåringars kunskaper i matematik och läsförståelse med hur mycket de tittade på tv när de var dels yngre än tre år, dels mellan tre och fem år.

Barn som tittade regelbundet på tv under de tre första levnadsåren hade sämre resultat än de som inte hade gjort det, medan man hos barn som tittade regelbundet på tv i tre- till femårsåldern i stället såg positiva effekter som bättre läsförståelse och korttidsminne.

Sven Bremberg, barnläkare och docent i socialmedicin, har för Folkhälsoinstitutets räkning sammanställt internationell forskning om barns tv-tittande. Han anser inte att tv-tittande automatiskt leder till sämre skolresultat. Vad som i stället har betydelse är sådant som föräldrarnas utbildningsnivå och vilka tv-program barnen ser på, menar han.

– Men i den amerikanska litteraturen har man visat att när små barn ser saker på tv och inte riktigt förstår förloppet, kan det ha direkt skadliga effekter.

Perioder av intensiva sinnesintryck påverkar utvecklingen av barnets hjärna och kan skapa ett behov av omväxlande, starka intryck, menar han.

– Det kan leda till koncentrationssvårigheter, något som inte är liktydigt med diagnoser ADHD, men det finns sannolikt viss överlappning, säger han.

Den amerikanska barnläkarföreningen rekommenderar föräldrar att inte låta barn under två år titta på tv och videofilm. Den sortens allmänna rekommendationer tror inte Sven Bremberg på. Däremot anser han att små barn bör sitta i en förälders knä när de tittar på tv.

Den amerikanska studien har publicerats i tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Källa: SvD:s internetupplaga

NUVARANDE TV stör barns inlärning
NÄSTA ”TV-tittande orsak till barnfetma”