Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en vanlig och oftast lindrig virusinfektion som barn kan få någon gång under sina första två levnadsår.

Symtom
Barnet får hög feber, ofta 39–40 grader, kan ha snuva och hosta men brukar vara förhållandevis opåverkat. Efter tre fyra dagar brukar febern sjunka. Samtidigt kommer röda, småfläckiga utslag, två till tre millimeter stora, på mage och rygg.
Utslagen kan sprida sig till hals, överarmar och lår, men bleknar och är oftast borta efter två till tre dagar.

Hur smittar det?
Förmodligen via luften, men smittsamheten är inte så stor. Smittar från första dagen och så länge barnet har feber.

Inkubationstid*
10–15 dagar.

Hur kan man hjälpa barnet?
Allmän omvårdnad: vätska, svalt i rummet, tröst och trygghet.

Ska man söka läkare?
Om du är orolig för barnets allmäntillstånd, eller om barnet inte vill dricka, bör du kontakta bvc eller vårdcentralen för rådgivning.
Sök läkare om barnet får kramper. Barn med benägenhet för feberkramp får ofta sin första feberkramp när de har tredagarsfeber.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?
Barnet bör få åtminstone en feberfri dag hemma.

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde, båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Tredagarsfeber
NÄSTA Barn till varje pris