Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd, PSD, drabbar till synes helt friska spädbarn, vanligen mellan 1 och 4 månaders ålder. PSD är ovanligt, i Sverige drabbas färre än 1 barn på 4 000.


 

Forskarna vet ännu inte säkert varför barnen drabbas, däremot vet man att det finns vissa saker man kan göra för att minimera risken. Socialstyrelsen har formulerat fyra råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd:

1. Låt barnet sova på rygg. Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om man lägger barnet på rygg när det ska sova. Barnet ska sova på rygg redan från början – inte på magen och inte på sidan.

Om barnet inte vill sova på rygg, eller inte sover bra på rygg?
– Jag tycker att barnet ska sova på rygg i alla fall. Risken för plötslig spädbarnsdöd väger tyngre, säger Göran Wennergren, professor i barnmedicin.

2. Avstå från att röka. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om gravida använder nikotin. Allt bruk av nikotin bör undvikas, alltså även snus, nikotintugggummi och nikotinplåster.

Om man absolut inte kan sluta röka, snusa eller ta nikotinläkemedel?

– Då försöker man i alla fall minska på nikotinintaget, för det har också effekt, säger Göran Wennergren.

3. Amma om det är möjlig
t. Amning under de första månaderna kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd, enligt flera studier.
Flera undersökningar har också rapporterat att napp när barnet ska sova minskar risken.
– När amningen är etablerad kan man använda napp när barnet ska sova, säger Göran Wennergren.

Om man inte kan, eller inte vill, amma?

– Vi formulerar oss så att man ska amma om det är möjligt. Om det inte är möjligt ska man veta att flaskmatning inte är en lika tydlig riskfaktor som magläge och rökning under graviditeten. Det finns till och med studier där amning inte alls kommer fram som en skyddande faktor, men lägger man samman de studier som finns verkar det som om amning ger en viss riskminskning, säger Göran Wennergren.

4. Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig
. Spädbarn ska inte kläs på så mycket att de blir alltför varma. De ska inte heller bäddas in så att de inte kan röra armar och ben, inte lämnas att sova utan tillsyn utomhus på vintern eller i bilen och inte sova mellan föräldrarna i en trång säng. Det säkraste är att låta barnet sova i föräldrarnas sovrum.
Om föräldern är mycket trött eller påverkad av alkohol eller mediciner ska barnet inte sova i samma säng som föräldern, inte heller om mamman röker.
Några undersökningar visar också en något ökad risk för plötslig spädbarnsdöd vid samsovning i allmänhet om barnet är under 3 månader.

Om man ändå vill sova tillsammans med barnet?

– Då ska man tänka på att barnet inte ska ha det för trångt och varmt, för vi tror att det är det som utgör risken: att barnet hamnar under eller mot föräldern på ett sätt som gör att ansiktet och andningsvägarna täcks.
– Man kan också ha barnet hos sig i sängen när man ammar och när barnet är vaket, men lägga över det i sin egen säng när det ska sova, säger Göran Wennergren.

Läs råden i sin helhet på www.socialstyrelsen.se

Artikeln är publicerad i Vi Föräldrar/Första Året nr 2, 2010
 

NUVARANDE Minska risken för plötslig spädbarnsdöd
NÄSTA Rätt tid att börja med välling