Bebisar lär sig tidigare än man trott

Bebisar bygger upp en kunskapsbas redan innan de har möjlighet att använda sig av den.

Hur mycket lär sig en tre månaders baby genom att bara titta? Svaret på den frågan har två amerikanska forskare sökt – och funnit. Barn som regelbundet fått se en särskild leksak från tre månaders ålder har nämligen lättare att förstå hur leksaken kan användas vid sex månaders ålder, har de visat.
– Resultaten visar i korthet att det gör en skillnad att bara fått se ett föremål. Latent inlärning kan med andra ord dokumenteras tidigt i livet och det lilla barnet bygger upp en kunskapsbas långt innan han eller hon har möjlighet att själv undersöka eller själv uttrycka sina erfarenheter, skriver Mikael Heimann, professor i psykologi, i Psykologtidningen.
– Spädbarn kan således forma långtidsminnen av specifika beteendesekvenser även när de själva är motoriskt oförmögna att själva utföa dem – minnen som kan plockas fram den dag de själva får möjlighet att utföra dem.

Källa: Psykologtidningen

NUVARANDE Bebisar lär sig tidigare än man trott
NÄSTA ”Bra med tidig dagisstart”