”Bra med tidig dagisstart”

För de allra flesta barn är det bra att börja i förskola tidigt, enligt forskning.

70 procent av de barn som började i förskola före 1 års ålder hade vid 16 års ålder utvecklats mycket positivt när det gäller skolbetyg, anpassning och social kompetens, enligt forskning av Bengt-Erik Andersson, professor emeritus vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Forskarsamhället är idag ”tämligen överens om att det kan vara bra för små barn att riktigt tidigt börja i barnomsorg, om den håller god kvalitet”, skriver Bengt-Erik Andersson, som har gjort en långtidsundersökning av en grupp barn från deras första levnadsår upp till 25 års ålder, i en debattartikel i Dagens Nyheter.
– Den viktigaste uppgiften vi alla har är att övertyga våra kommunpolitiker om att den bästa satsningen för framtiden som en kommun kan göra är att behålla en hög kvalitet i barnomsorgen, skriver han också.

Källa: Dagens Nyheter

NUVARANDE ”Bra med tidig dagisstart”
NÄSTA Tarmbakterie skyddar mot allergi