Stockholm först med pneumokockvaccin

I går beslöt Stockholms läns landsting att införa allmän vaccination mot pneumokocker hos barn. Alla barn som föds efter den 1 juli i år kommer att omfattas av vaccinationen.
Förra året drabbades 247 barn i Stockholms län av svår pneumokockinfektion, en allvarlig sjukdom som i vissa fall kan leda till att små barn avlider.
Införandet av vaccinationen förväntas också medföra att antalet öron- och lunginflammationer minskar.
Totalt beräknas satsningen kosta 37 miljoner per år.

Källa: Dagens Medicins nätupplaga

NUVARANDE Stockholm först med pneumokockvaccin
NÄSTA Råd om fisk ses över