Små nyfödda klarar sig bra i livet

Nio av tio nyfödda under 1500 gram räddas.

Nyfödda som väger under 1500 gram räddas numera i nio fall av tio – och vid 20 års ålder är deras livskvalitet lika god som hos personer födda efter en normal graviditet, visar en doktorsavhandling.

 

Under ett drygt år i slutet av 1980-talet föddes 107 barn med mycket låg födelsevikt – 1 500 gram eller lägre – i Östergötlands, Kalmars och Jönköpings län. 86 av dem överlevde, och de har ingått i en långtidsstudie där barn med mycket låg födelsevikt har följts till sitt 20:e levnadsår.

 

Per-Olof Gäddlin, neonatolog vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har nu presenterat resultaten i sin avhandling Long-term follow-up of very low birthweight children.

– Ett av huvudresultaten är att de här ungdomarna vid 20 års ålder bedömer sig som lika friska och upplever lika bra livskvalitet som kontrollgruppen. Det gäller även dem som har någon form av handikapp, säger han i ett pressmeddelande.

En mindre del av barnen med mycket låg födelsevikt hade handikapp i form av cp-skada, låg begåvning eller svåra uppmärksamhetsstörningar. Som grupp var barnen med mycket låg födelsevikt oftare sjuka under de första levnadsåren. De hade också lägre vikt, var kortare och hade något sämre läsförmåga i tester – men de allra flesta var normalbegåvade och gick i vanlig skolklass, och mellan 9 och 15 års ålder kunde man se en förbättring i deras läsfärdigheter.

Sedan barnen i studien situationen för tidigt födda barn förbättrats ytterligare. Nu överlever 90 årocent av de barn som har en födelsevikt på 1 500 gram eller lägre, och risken för komplikationer har minskat.

Det viktigaste nu är att förebygga för tidiga födslar, anser Per-Olof Gäddlin:

– Vi behöver mer kunskap om vilka faktorer som startar en förlossning. Kan man skjuta upp den bara några dagar eller veckor kan det vara mycket betydelsefullt.

Läs pressmeddelandet från Linköpings universitet

NUVARANDE Små nyfödda klarar sig bra i livet
NÄSTA ”Emil blev bättre när vi uteslöt godis”