Skallasymmetri: Kontrollera skallens form oftare

Håll ditt barns huvud under uppsikt. Be gärna personalen på bvc kontrollera skallens form ofta, vänta inte till läkarbesöken. Det säger Anna Öhman, sjukgymnast med inriktning på barn.

Under barnets första levnadsår sker hela 85 procent av huvudets tillväxt. För att hjärnan ska få plats att växa är därför det lilla barnets huvud mjukt och formbart.

Men det innebär också att om barnet hela tiden belastar samma del av huvudet kan det få en ojämn huvudform. Särskilt om barnet sällan ligger på mage när det är vaket. Bakhuvudet kan då bli tillplattat på ena sidan och pannan på samma sida bukta fram, något som kallas lägesrelaterad skallasymmetri.

Annat som kan påverkas är öronens placering. Ibland förekommer även ansiktsasymmetri, till exempel att ögonen sitter på olika nivå.

Anna Öhman
är specialist i pediatrisk sjukgymnastik vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Hon har gjort en motorikstudie där också skallasymmetri undersöktes och svarar här på några frågor:

Hur ser man att skallen blivit platt?
– Om den ena föräldern håller barnet sittandes i sitt knä så kan den andra titta på huvudformen uppifrån. Titta noga och med jämna mellanrum.

Hur undviker man att barnet får platt skalle?
– Se till att variera läget mycket från det att barnet är nyfött, och att barnet ofta får ligga på mage när det är vaket. Börja med korta stunder så att barnet inte hinner bli ledset. Och var som förälder med och lek lite och håll uppsyn så att barnet inte somnar.

Vad mer kan inverka när det gäller platt skalle?
– Jag tycker inte man ska använda bilbarnstolen på andra ställen än i bilen. Det hårda underlaget ökar risken för att få en platt skalle. Men i bilen är bilstolen ett måste. Även babysitter innebär ett onödigt ryggläge och bör användas sparsamt eller inte alls om barnet har platt bakhuvud. Det är inget fel att bära barnet om man trivs med det. I vissa kulturer bär man barnen hela tiden och de barnen har fina huvuden.

Vad händer efter 6 månaders ålder med huvudet?
– Då växer huvudet långsamt. Har det blivit jätteskevt innan dess finns risk för att barnet får behålla den huvudformen. En riktigt bra hjälm kan kanske hjälpa som behandling. Men då är det viktigt att familjen har någon inom rimligt avstånd som kan anpassa hjälmen efter det växande huvudet. Samtidigt saknas tillräckligt bra vetenskapliga bevis för att en hjälm kan hjälpa.

Går många barn med oupptäckt skallasymmetri?
– Det händer. Föräldrar är olika bra på att se den och personalen på bvc också. Om man tidigt upptäcker en skallasymmetri hos barnet är den lättare att åtgärda. Prognosen för barn under halvåret är mycket god.

Kontrolleras tecken på skallasymmetri på bvc?
– Skallformen ska undersökas vid läkar­besöken, men jag tycker att detta ska kontrolleras oftare. Det är bra om även sköterskan tittar varje gång hon/han träffar barnet, något som går snabbt att göra. Som förälder kan man be personalen att titta vid varje besök.

Vad leder för lite vaken tid på mage till, förutom risk för platt skalle?
– Barnen uppnår sina motoriska milstolpar senare, exempelvis huvudkontroll, vända sig och krypa.
– En del barn ligger aldrig på mage när de är vakna. I en amerikansk studie tillbringade 25 procent av barnen aldrig någon tid på mage. Det finns risk att det är liknande siffror i Sverige. Jag tror det beror på rädsla, att föräldrar tänker att det kanske är bäst med ryggläge hela tiden för att minimera risken för plötslig spädbarnsdöd.

Så får du barn att gilla (mag-)läget

– Testa när barnet är piggt och mätt.
– Börja med korta stunder.
– Roa barnet under tiden, kanske genom att själv skoja till det eller med en leksak.
– Lägg dig mittemot barnet, ansikte mot ansikte. Få barn kan motstå sin förälders minspel.
– Sjung en sång eller prassla lite med ett papper = spännande för en liten människa.
– Ligg på rygg och låt barnet ligga mage mot mage med dig.
– Om inget funkar, vänta några dagar och prova sedan igen.

Källa: I huvudet på din bebis av Maria Zamore
 

Publicerad i Vi Föräldrar nr 7, 2009.

NUVARANDE Skallasymmetri: Kontrollera skallens form oftare
NÄSTA Ryggläge ger fler skeva skallar