Skallasymmetri blir vanligare

Att spädbarn ska sova på rygg vet vi. Men när barnet är vaket är det viktigt att det får ligga på mage och upptäcka omvärlden. På så sätt stimuleras motorisk utveckling, huvudkontroll och styrka. Dessutom minskar risken för skev eller platt skalle.

Små barns huvuden är mjuka och formbara. Det måste de vara eftersom hjärnan behöver plats för att växa. Under barnets första levnadsår sker hela 85 procent av huvudets tillväxt. Därför kan huvudet få en ojämn form om barnet belastar huvudet ensidigt mot hårt underlag, genom att till exempel alltid sova med huvudet åt samma håll, något som kallas för lägesbetingad skallasymmetri. Bakhuvudet blir då tillplattat på ena sidan och pannan på samma sida buktar fram.

Även öronens placering påverkas. Ibland förekommer även ansiktsasymmetri, att till exempel ögonen sitter på olika nivå.

– Skallasymmetri är ett växande problem i västvärlden, säger Anna Öhman som är sjukgymnast vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

– Att barn i dag har bredare och plattare huvuden beror delvis på rekommendationen att spädbarn ska sova på rygg. Om barnet inte varierar sin huvudställning finns risk för att skallen belastas ensidigt. Men den största anledningen är att barnen ligger så lite på mage när de är vakna, fortsätter hon.

– Annat som förändrats är att man förr varierade läget för barnen regelbundet. Enligt gamla barnsköterskor hade man förr vänd­schema för små barn. Dessutom användes kudde.

Vart femte barn drabbas

En ny studie av 380 barn i Holland tyder på att nästan vart femte barn har en mindre eller större skallasymmetri. Man har undersökt barn när de är nyfödda, samt vid 7 veckors ålder, enligt Anna Öhman.
– Vad jag vet finns inga svenska uppgifter att jämföra med, fortsätter hon. Det finns några källor som hävdar att 16–20 procent barn under 6 månader har skallasymmetri. I en studie om motorik och torticollis som jag gjort, och som ännu inte är publicerad, tittade jag även på skallasymmetri. Vid 2 månaders ålder hade sex av tio torticollisbarn skallasymmetri, medan fyra av tio barn i en kontrollgrupp med friska barn hade asymmetri, varav de allra flesta en mild variant. Men det är svårt att veta hur det egentligen ser ut i Sverige.

Kan bli bättre snabbt
Tänk på det lilla barnets huvud lite som en vattenballong som påverkas av underlaget, så förstår man problematiken, tipsar Anna Öhman.

– Jag träffar tre–fyra barn varje vecka med sned eller platt skalle, säger Anna Öhman.

En asymmetri kan uppstå på ett par veckor. Men den kan på relativt kort tid minska eller försvinna helt om den tillplattade sidan får effektiv avlastning. Ju tidigare barnet får hjälp för sin skallasymmetri desto bättre.

– Barn under 2 månader blir påtagligt mycket bättre efter ett par veckor vid konsekvent avlastning, säger Anna Öhman.

– Vid 4–5 månaders ålder får man räkna med att det tar ett par månader för ett tillfredsställande resultat. För barn över 6 månader tar det längre tid, men skallformen kan fortfarande förbättras väsentligt. En lindrig eller måttlig asymmetri kan fortfarande försvinna helt vid konsekvent behandling. Skallen är mjuk första året till cirka 10–12 månaders ålder.

Fler drabbas
De första tre levnadsmånaderna sker huvudets tillväxt mycket snabbt, men tillväxttakten minskar successivt. Månad fyra till sex har tillväxttakten på huvudet halverats jämfört med de första tre månaderna. Efter cirka 6 månaders ålder är en skallasymmetri mer svårbehandlad. Bland annat för att det kan vara svårt att bestämma hur en halvårsbebis ska ligga. Spontanförloppet för en obehandlad skallasymmetri vet man inte så mycket om, skallformen kan eventuellt rätta till sig lite med tiden eftersom huvudet ska växa lite till.

– Asymmetrin blir mindre påtaglig när barnet får hår och upptäcks hos en del bara om man gör en undersökning, konstaterar Anna Öhman.

Skallasymmetri är inget nytt fenomen, men inom sjukvården upplever främst sjukgymnasterna, dit barn med svårare asymmetri blir remitterade, att antalet drabbade barn har ökat.

Oftast är det föräldrarna som upptäcker att skallen är sned eller platt hos barnet. Anna Öhman anser att detta är ett problem att ta på allvar. Hennes uppfattning är att föräldrarna inte alltid upplever att så är fallet när de pratar om sin oro vid läkar- eller bvc-besök.

Eftersom det är viktigt att få hjälp tidigt är Anna Öhmans drömscenario att alla bvc:n i framtiden informerar om skallasymmetri, ger förebyggande råd, samt rekommenderar lek på mage. Och att de inspekterar skallformen vid varje besök på barn yngre än 10 månader.

– Om ditt barn har en tydlig skallasymmetri bör du kontakta läkare eller sjukgymnast med erfarenhet av detta för rådgivning, säger Anna Öhman.

Utbildar personalen
I Göteborg har en kortare utbildning för sköterskor och läkare på bvc påbörjats. Inom en snar framtid kommer därför de allra flesta barn med lägesbetingade skallasymmetrier få all hjälp på bvc i Göteborg. Även en del bvc:n i Kungsbacka satsar under våren på att skaffa sig mer kunskap.

– Om asymmetrin inte blir helt bra, kan barnet senare i livet lida av den av kosmetiska skäl, förklarar Anna Öhman. Däremot finns det inga bevis för att den skulle påverka den intellektuella förmågan, vilket ibland hävdas.

Eftersom skallasymmetri går att förebygga känns det onödigt att något enda barn ska behöva få ett skevt huvud på grund av ensidig belastning, anser Anna Öhman.

I utvalda fall vid så kallad lägesbetingad asymmetri av skallformen kan en särskilt utprövad hjälm testas. Hjälmen bärs i mellan 3–6 månader för att korrigera skallens form. Men det är i dag inte någon särskilt vanlig behandling i Göteborg, enligt Anna Öhman.

– Craniofaciala mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där man bland annat opererar barn med torticollis, och som på grund av denna löper större risk för lägesbetingad skallasymmetri, rekommenderar i stället bukläge eftersom de anser det vara effektivt. Hjälmen måste justeras i takt med att huvudets form förändras vilket kan innebära svårigheter om man inte bor på en ort som har hjälmspecialist, förklarar hon vidare.

Hur avlastar man då huvudet? Jo, genom något så enkelt som magläge så mycket som möjligt när barnet är vaket.

– Även en nyfödd kan under uppsikt ligga på magen när hon eller han är vaken, menar Anna Öhman. Om barnet verkar vara på väg att somna får man vända det till ryggläge, eftersom spädbarn ju ska sova på rygg.

När den tillplattade sidan ges konsekvent avlastning minskar skallasymmetrin och på yngre barn kan den försvinna helt. Fortsätt med avlastning av skallen så länge du kan se antydan till platthet.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 3/2008

NUVARANDE Skallasymmetri blir vanligare
NÄSTA Så var det för oss